Nieuws

Nieuws met label 'zwartewaterland'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Rietsector kan rekenen op extra vergoeding

Riet Overijsselmaandag 11 mei 2020 13:36 De ChristenUnie Overijssel vraagt al langere tijd aandacht voor de rietsector in de Weerribben-Wieden. In december heeft de fractie een motie ingediend waarin werd verzocht om compensatie van de lagere vergoeding voor het beheer van veenmosrietlanden. Deze motie is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit resulteert in een hogere vergoeding voor het beheer. lees verder
Labels
Overijssel
Zwartewaterland

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpgvrijdag 08 mei 2020 16:44 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Kampen
Ommen
Overijssel
Vechtstromen
Zwartewaterland

Bermbeheer en insecten

Bermen.jpgvrijdag 14 februari 2020 10:20 In de politiek leven we vaak een beetje bij de waan van de dag. We dienen een motie in, stemmen voor of tegen voorstellen, stellen schriftelijke vragen, en gaan weer over tot de orde van de dag.
Maar wat gebeurt er eigenlijk na een motie? Dat houden we natuurlijk zo goed mogelijk bij. Bijvoorbeeld de motie “Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer” uit 2017. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Ommen
Overijssel
Twenterand
Zwartewaterland

Rietsnijders in Nationaal Park Weerribben-Wieden verdienen een eerlijke beloning!

riet.jpgwoensdag 11 december 2019 21:30 De Weerribben-Wieden, een prachtig gebied ontstaan door een lange periode van turfsteken. Nu is het één van de nationale natuurparken die ons land rijk is. Een gebied dat zowel vanuit cultuurhistorisch oogpunt als vanuit natuurwaarde van groot belang is. Natuur die deskundig onderhouden worden. Het onderhoud wordt verzorgd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en tientallen rietsnijders. De provincie geeft subsidie voor het onderhoud. Het riet dat gesneden wordt, wordt o.a. gebruikt voor de typisch Nederlandse rietdaken. lees verder
Labels
Overijssel
Zwartewaterland

De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er gedaan wordt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Overijssel

Lucht.jpgwoensdag 09 oktober 2019 08:41 Onlangs heeft het Longfonds alarmerende berichten gepubliceerd over de slechte luchtkwaliteit. Er zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte waarvan jaarlijks 12.000 vroegtijdig overlijden, aldus het Longfonds. Er zijn 16.000 spoedopnames in het ziekenhuis en 1 op de 5 kinderen krijgt astma. De ChristenUnie is geschrokken van de cijfers en wil van Gedeputeerde Staten weten hoe de luchtkwaliteit in Overijssel is. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Hengelo
Kampen
Ommen
Overijssel
Twenterand
Vechtstromen
Zwartewaterland