Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'overijssel'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

2019-06-11.pngdinsdag 11 juni 2019 19:15 Samen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op! lees verder
Labels
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Ommen
Overijssel
Twenterand
Zwartewaterland

Bijeenkomst

bijeenkomstCUwoensdag 08 mei 2019 20:28 De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen liggen enkele weken achter ons. Wat een bijzondere tijd was dat. En wat zijn we dankbaar met het resultaat. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Hoe gaat het met de coalitievorming? Wat zijn belangrijke thema’s aankomende jaren? Daarover gaan we graag met u in gesprek op 13 juni 2019. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Ommen
Overijssel
Twenterand
Vechtstromen
Zwartewaterland

Bodemdaling in de veenweidegebieden

Veenweide2.JPGzaterdag 02 februari 2019 17:27 Wat is er aan de hand?
Ooit zijn de moerassen in Nederland ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw, en later ook voor woningbouw. Veen kwam daardoor bloot te staan aan de buitenlucht, wat ervoor zorgt dat het oxideert, oftewel verbrandt. Dat levert grote hoeveelheden CO2-uitstoot op.
Om de grond voor de landbouw geschikt te houden, zorgen de waterschappen ervoor dat het grondwaterpeil laag blijft. De oxidatie en de lage grondwaterstand zorgt ervoor dat het veen inklinkt (op veel plaatsen is het al heel dun of zelfs verdwenen), waardoor de bodem daalt. Dat zorgt ervoor dat het grondwater nog verder verlaagd moet worden, waarna deze vicieuze cirkel zich herhaalt. En de bodemdaling gaat hard: 1 tot 2 centimeter per jaar lees verder
Labels
Overijssel
Zwartewaterland

Het dilemma van een mooi biologisch melkbedrijf op veenweidegrond dat nat moet blijven!

Veenweide_bioboer.jpgwoensdag 23 januari 2019 08:18 En daar sta je dan opeens tussen koeien, kalveren en grond. Veel grond, maar niet genoeg om als melkveehouder door te groeien op een confessionele manier. Veenweidegrond in de gemeente Staphort. In het midden van rust, rust en nog eens rust. Eén van de plaatsen waar we als Overijssel trots op mogen zijn. En dat zijn wij als fractie van de ChristenUnie. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Overijssel
Vechtstromen
Zwartewaterland

ChristenUnie Overijssel is content met vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

Lelystad Airport.pngmaandag 07 januari 2019 14:51 De ChristenUnie Overijssel is buitengewoon content met de opstelling van haar Tweede Kamerfractie inzake de laagvliegroutes rond vliegveld Lelystad. CU-parlementariër Eppo Bruins heeft een vasthoudende lijn als het gaat om het verdwijnen van de laagvliegroutes vindt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. De Statenfractie vindt het belangrijk om dit signaal nu af te geven, omdat er de komende tijd nieuw overleg over de vliegroutes in de Tweede Kamer plaatsvindt. lees verder
Labels
Ommen
Overijssel
Twenterand
Zwartewaterland