Amendementen en Moties

Duidelijke brieven in Steenwijkerland!

vraagtekens.jpgwoensdag 06 november 2019 19:35 Voor veel mensen zijn brieven van de gemeente Steenwijkerland moeilijk te lezen. Wij hebben de wethouder gevraagd dit snel te veranderen. Ze kan hierbij geholpen worden door de Direct Duidelijk-Brigade. Dit is een groep mensen die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overheden gaat helpen om brieven en teksten op websites te verbeteren. We hebben de wethouder gevraagd zich aan te sluiten bij de Direct Duidelijk-Brigade.
De hele raad van Steenwijkerland was het hier mee eens en besloot om voor ons voorstel te stemmen. lees verder

Bezuinigingen op het Mantelzorgcompliment teruggedraaid

2 Euromunt.jpgvrijdag 12 juli 2019 09:15 In de Perspectiefnota werd voorgesteld om het bedrag voor het Mantelzorgcompliment met de helft te verminderen. Voor de CU zijn mantelzorgers van onschatbare waarde. Ze verdienen onze waardering. ... lees verder