Amendementen en Moties

Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!

Kerk in landschap.jpgdinsdag 20 november 2018 19:49 In onze gemeente staan veel religieuze gebouwen. Deze gebouwen kunnen van grote culturele en historische waarde zijn. Een deel van deze gebouwen is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument. ... lees verder

Motie aangenomen: Onderzoek naar Blijverslening

Wonenvrijdag 07 juli 2017 14:12 Ouderen willen langer zelfstandig wonen en ook het beleid van de gemeente is hierop gericht. Om dit te kunnen doen, zijn er vaak kleine ingrepen aan een woning nodig, zoals een veilige douche of een slaapkamer op de begane grond. Veel ouderen hebben wel een vermogen maar dit zit vaak vast in het huis. lees verder

Motie aangenomen: Tegemoetkoming Chronisch Zieken 2017 en verder

Euros als pillen.jpgvrijdag 07 juli 2017 14:02 De gemeente heeft geld van het Rijk gekregen voor financiƫle ondersteuning van chronisch zieken. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente een regeling vastgesteld waarbij alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering. lees verder

Motie aangenomen: Kosteloos beschikbaar stellen budgetservice

Portemonneevrijdag 07 juli 2017 13:44 Voor nieuwkomers in Nederland is het niet eenvoudig om in Nederland de weg te vinden. Het is met name in de beginperiode moeilijk om onder andere de financiƫle zaken zelfstandig te regelen. Als gevolg hiervan kunnen er makkelijk al achterstanden in betalingen of schulden ontstaan. Dit hoorden we ook terug op de Informatieavond Nieuwkomers die we onlangs hebben georganiseerd. lees verder

Drie moties aangenomen: werk maken van werk

Vacaturesvrijdag 07 juli 2017 13:23 Op 4 juli 2017 zijn er drie moties aangenomen van de ChristenUnie die over werk, werkgelegenheid en participatiewet gaan. lees verder

Motie gehaald: Uitwerken scenario's voor schoolgebouw 'tPuzzelsTuk

Bassischoolvrijdag 07 juli 2017 13:12 Het college heeft de aanvraag voor nieuwbouw voor 't PuzzelsTuk afgewezen en onderzoekt de mogelijkheden om 't PuzzelsTuk te huisvesten in het schoolgebouw van School B. Wij vinden dat het college nog geen onherroepelijke besluiten kan nemen hierover. Eerst moet er een Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen worden vastgesteld. Ook willen we dat er andere scenario's voor 't PuzzelsTuk worden onderzocht. lees verder