Amendementen en Moties

Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!

Kerk in landschap.jpgdinsdag 20 november 2018 19:49 In onze gemeente staan veel religieuze gebouwen. Deze gebouwen kunnen van grote culturele en historische waarde zijn. Een deel van deze gebouwen is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument. ... lees verder

Motie aangenomen: Onderzoek naar Blijverslening

Wonenvrijdag 07 juli 2017 14:12 Ouderen willen langer zelfstandig wonen en ook het beleid van de gemeente is hierop gericht. Om dit te kunnen doen, zijn er vaak kleine ingrepen aan een woning nodig, zoals een veilige douche of een slaapkamer op de begane grond. Veel ouderen hebben wel een vermogen maar dit zit vaak vast in het huis. lees verder

Motie aangenomen: Tegemoetkoming Chronisch Zieken 2017 en verder

Euros als pillen.jpgvrijdag 07 juli 2017 14:02 De gemeente heeft geld van het Rijk gekregen voor financiële ondersteuning van chronisch zieken. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente een regeling vastgesteld waarbij alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering. lees verder

Motie aangenomen: Kosteloos beschikbaar stellen budgetservice

Portemonneevrijdag 07 juli 2017 13:44 Voor nieuwkomers in Nederland is het niet eenvoudig om in Nederland de weg te vinden. Het is met name in de beginperiode moeilijk om onder andere de financiële zaken zelfstandig te regelen. Als gevolg hiervan kunnen er makkelijk al achterstanden in betalingen of schulden ontstaan. Dit hoorden we ook terug op de Informatieavond Nieuwkomers die we onlangs hebben georganiseerd. lees verder

Drie moties aangenomen: werk maken van werk

Vacaturesvrijdag 07 juli 2017 13:23 Op 4 juli 2017 zijn er drie moties aangenomen van de ChristenUnie die over werk, werkgelegenheid en participatiewet gaan. lees verder

Motie gehaald: Uitwerken scenario's voor schoolgebouw 'tPuzzelsTuk

Bassischoolvrijdag 07 juli 2017 13:12 Het college heeft de aanvraag voor nieuwbouw voor 't PuzzelsTuk afgewezen en onderzoekt de mogelijkheden om 't PuzzelsTuk te huisvesten in het schoolgebouw van School B. Wij vinden dat het college nog geen onherroepelijke besluiten kan nemen hierover. Eerst moet er een Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen worden vastgesteld. Ook willen we dat er andere scenario's voor 't PuzzelsTuk worden onderzocht. lees verder

Steenwijkerland Warm Welkom Gemeente voor Nieuwkomers

woensdag 31 mei 2017 10:31 Het aantal nieuwkomers, mensen die uit een benarde situatie in eigen land gevlucht zijn om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen, is de laatste jaren flink toegenomen. Ook in Steenwijkerland.
De ChristenUnie wil dat nieuwkomers zich welkom kunnen voelen in Steenwijkerland. Dat ze Steenwijkerland kunnen ervaren als een gemeente waar vluchtelingen goede zorg en aandacht krijgen. Een plek waar ze zich snel thuis kunnen voelen en mee kunnen doen. Dat we op die manier een Warm Welkom Gemeente zijn. lees verder

Motie gehaald: Aanpassen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Infrastructuurwoensdag 03 mei 2017 10:09 Samen met de VVD en het CDA heeft de ChristenUnie op 2 mei 2017 een motie ingediend voor het aanpassen van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen. lees verder

Motie gehaald: Onderzoek naar energieneutrale openbare verlichting in Steenwijkerland

Spaarlampwoensdag 03 mei 2017 09:56 Op 2 mei 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Dit beleidsplan was voor de ChristenUnie aanleiding om twee moties in te dienen. Beide moties werden door het college ondersteund en unaniem door de gemeenteraad aangenomen. lees verder

Motie: Revolving fund voor duurzaamheidsmaatregelen voor o.a. "investeren in zonnepanelen op gemeentelijke daken”.

zonnepaneel solar-panelmaandag 13 maart 2017 09:39 Op 28 februari 2017 heeft de ChristenUnie als mede-indiener van een initiatiefmotie van BGL een motie ingediend met betrekking tot duurzaamheid. Deze motie is door de raad aangenomen. De tekst van de motie is als volgt: lees verder