Amendementen, moties en schriftelijke vragen

Verduurzamen sportaccomodaties

Klimaat icoontjeszaterdag 11 september 2021 13:36 In de raadsvergadering van 7 november 2021 waren we mede-indiener van een motie om de gemeentelijke duurzaamheidslening ook open te stellen voor sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen, maar de financiële middelen hier onvoldoende voor hebben. Met deze motie hopen we een versnelling te geven in het verduurzamen van sportaccommodaties, zowel het verminderen van het gebruik van energie als het opwekken van duurzame energie. lees verder

De ChristenUnie heeft een motie ingediend om een dorpshuis in Eesveen te realiseren (4/4)

samenlevingmaandag 23 november 2020 21:38 Antwoord op een van de vier conclusies die de ChristenUnie heeft getrokken bij de begroting van 2021 – 2024. lees verder

Lachgas is geen lachertje

Lachgas.jpgwoensdag 11 maart 2020 19:40 De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 10 maart 2020, mede door GroenLinks, de CPB en PVDA, een motie ingediend over lachgas. Waarom we dat hebben gedaan, kunt u lezen in onze bijdrage bij de indiening van de motie. De motie is op één zetel na door de gehele raad omarmt. lees verder

Duidelijke brieven in Steenwijkerland!

vraagtekens.jpgwoensdag 06 november 2019 19:35 Voor veel mensen zijn brieven van de gemeente Steenwijkerland moeilijk te lezen. Wij hebben de wethouder gevraagd dit snel te veranderen. Ze kan hierbij geholpen worden door de Direct Duidelijk-Brigade. Dit is een groep mensen die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overheden gaat helpen om brieven en teksten op websites te verbeteren. We hebben de wethouder gevraagd zich aan te sluiten bij de Direct Duidelijk-Brigade.
De hele raad van Steenwijkerland was het hier mee eens en besloot om voor ons voorstel te stemmen. lees verder