Fractie

Wil je de hele fractie mailen?

Dat kan, mail naar fractie @ steenwijkerland [punt] christenunie [punt] nl

Wethouder

Marcel Scheringa

    Leeuwte 18
    8326 AC Sint Jansklooster
    Email: marcel.scheringa@steenwijkerland.nl
    Twitter: @ScheringaMarcel

Portefeuilles:

 • Programma 'Mijn Steenwijkerland'
 • Financien
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijs
 • Mobiliteit / Verkeer en vervoer
 • Beheer Openbare ruimte / waterbeheer
 • Bestemmingsplannen buitengebied
 • 4e locoburgemeester

RaadsledenJantina tuin bewerkt goed formaat

Jantina Drijfhout (fractievoorzitter)

    Het Eenspan 15
    8332 JG Steenwijk
    Email: jantina.cu@gmail.com
    Tel: 06 15 39 16 42
   
Twitter: @jgdrijfhout

Speerpunten:

 • Duurzaamheid
 • Sociaal Domein (Jeugd, WMO, Participatie)
 • Onderwijs
 • Openbare Orde en Veiligheid

Henk BoxumHenk tuin bewerkt

Bergkampen 19
8326 AS Sint Jansklooster
Email: boxum005@gmail.com
Tel: 06 13 34 67 30

Speerpunten:

 • Financien
 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Economie
 • Sport
 • Recreatie en toerisme

Burgerraadslid
Cor tuin bewerkt
Cor Lievers

Tukseweg 220 a
8334 RZ TUK
Email: cor.lievers@steenwijkerland.nl
Twitter: @cor_lievers