Steunfractie

Steunfractie

In de regel vergadert de fractie met de steunfractie elke maandagavond (wijzigingen voorbehouden). De vergaderingen vangen aan om 19.30 en vinden plaats in één van de vergaderzalen van het gemeentehuis (Vendelweg te Steenwijk).
Heeft u belangstelling een vergadering bij te wonen, of wilt u de (steun)fractie een vraag voorleggen, neemt u dan gerust contact op met één van de raadsleden of de voorzitter van de steunfractie.