Geschiedenis

Geschiedenis van de ChristenUnie in Steenwijkerland
 
Burgerlijke gemeente
De gemeente Steenwijkerland is in 2001 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Steenwijk, Brederwiede en IJsselham. Bij deze gemeentelijke herindeling ontstond een gemeente met ruim 40.000 inwoners.
 
Geschiedenis van het GPV
Vanaf de oprichting van het GPV is er in Steenwijk en Brederwiede een plaatselijke afdeling van het GPV actief geweest. In Steenwijk was het aantal stemmen te gering om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Er was geen zicht op een raadszetel. In Brederwiede was de concentratie van GPV kiezers groter zodat daar vele raadsperioden wel op eigen kracht één of meerdere zetels gehaald konden worden. Het was in Brederwiede bij de verkiezingen altijd een spannende tijd. Halen we deze keer twee raadszetels of blijft het bij één of vallen we terug van twee naar één ?
 
Geschiedenis van de RPF
Bij de oprichting van de RPF in de zeventiger jaren ontstond er ook in Steenwijk een plaatselijke afdeling met een groot regionaal werkgebied. Ook het RPF zou zelfstandig niet in staat zijn een raadszetel te verkrijgen maar meedenken en meepraten op politiek gebied was wel een doelstelling.
 
Samenwerking tussen GPV en RPF in Steenwijk
Al spoedig werden vergaderingen belegd om te zien hoever we met een gecombineerde lijst konden komen. Bij een gunstige verkiezingsuitslag en wat reststemmen konden we mogelijk de kiesdeler halen. Helaas misten we bij de volgende twee gemeenteraadsverkiezingen een paar stemmen om een raadszetel te verkrijgen. De derde keer dat we gezamenlijk aan de verkiezing deelnamen lukte het wel en vanaf toen konden we het GPV/RPF standpunt ook in de raad uitspreken. Alle volgende raadsperiodes was het GPV/RPF in de gemeenteraad van Steenwijk vertegenwoordigd.
 
Ontstaan van de ChristenUnie in Steenwijkerland 
Toen de burgerlijke gemeente samengevoegd werden was ook de tijd rijp om de beide GPV kiesverenigingen die in de nieuwe gemeente actief waren ineen te schuiven. Omdat er in Steenwijk al een nauwe band met de RPF was en ook landelijk overleg was om meer met elkaar samen te werken en mogelijk te komen tot één partij hebben we ons in Steenwijkerland bij de tussentijdse verkiezingen in 2000 al gepresenteerd als ChristenUnie en konden we na het tellen van de stemmen op 2 van de 27 raadszetels plaatsnemen. De eerste gemeenteraadsverkiezing na de gemeentelijke herindeling leverden wederom een goed resultaat op. Opnieuw behaalde de ChristenUnie twee zetels. Tevens mag de ChristenUnie deel uit maken van de coalitie.