Welkom op de website van de ChristenUnie Steenwijkerland


Welkom bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Op deze site treft u informatie over het werk dat door de ChristenUnie fractie in de gemeenteraad wordt verricht. Dit werk doen wij uit onze christelijke overtuiging, als volgers van Jezus Christus, dat wij zorg hebben te dragen voor onze medemens en de schepping. Op deze manier geven wij invulling aan een bloeiende en sociale maatschappij in een duurzame omgeving, waarin de overheid zorgt voor veiligheid en de zwakkere mens beschermt.

 

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Steenwijkerland stelt College vragen inzake de gevolgen PAS-besluit.

stikstof-molecuul.pngdinsdag 10 september 2019 18:00 ChristenUnie Steenwijkerland stelt College vragen inzake de gevolgen PAS-besluit.
VRAGEN MOGELIJKE GEVOLGEN BESLUIT GS VAN 09-07-2019. lees verder
Labels

Ontwikkelingen Family Fun Zone op Eeserwold: ook ruimte voor een casino?

free-vector-the-leisure-centre.pngdonderdag 05 september 2019 18:00 Het Focus-U-Park in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 gaat definitief niet door. Er wordt nu weer aan gedacht om naast een hotel, restaurants en andere horeca-activiteiten ruimte te maken ... lees verder
Labels

Energiebesparing begint dicht bij huis

ledlamp.jpgvrijdag 12 juli 2019 09:41 Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor energiebesparende maatregelen – dicht bij huis. Een belangrijk thema de komende jaren binnen onze gemeente zal duurzaamheid zijn. Hoe willen we onze kwetsbare schepping beschermen? We spreken veel over grootste onderwerpen zoals alternatieve energie-opwekking, het warmtetransitieplan en de Regionale Energie Strategie (RES). Over energiebesparingsmaatregelen die inwoners in het klein kunnen oppakken wordt ons inziens te weinig over gesproken. Bij de energietransitie gaat het niet alleen om bijvoorbeeld het plaatsen van warmtepompen. Iedere maand een gloeilamp vervangen door een led-lamp draagt al bij. lees verder
Labels

Bezuinigingen op het Mantelzorgcompliment teruggedraaid

2 Euromunt.jpgvrijdag 12 juli 2019 09:15 In de Perspectiefnota werd voorgesteld om het bedrag voor het Mantelzorgcompliment met de helft te verminderen. Voor de CU zijn mantelzorgers van onschatbare waarde. Ze verdienen onze waardering. ... lees verder
Labels
Moties en Amendementen

Algemene beschouwing PPN 2020

ballon_cu_transpartant.pngdinsdag 09 juli 2019 20:20 Jantina Drijfhout, Fractievoorzitter van de Christen Unie Steenwijkerland sprak deze beschouwing uit op dinsdag 9 juli 2019.
PPN staat voor de PersPectief Nota, de voorloper van de begroting die in november vastgesteld moet gaan worden. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen over collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen kopie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft in haar beantwoording aangegeven dat er geen signalen zijn dat dit ook in onze gemeente speelt. Hier zijn we blij om. Dat betekent dat de 371 inwoners die nu gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering zich geen zorgen hoeven te maken.