Welkom op de website van de ChristenUnie Steenwijkerland


Welkom bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Op deze site treft u informatie over het werk dat door de ChristenUnie fractie in de gemeenteraad wordt verricht. Dit werk doen wij uit onze christelijke overtuiging, als volgers van Jezus Christus, dat wij zorg hebben te dragen voor onze medemens en de schepping. Op deze manier geven wij invulling aan een bloeiende en sociale maatschappij in een duurzame omgeving, waarin de overheid zorgt voor veiligheid en de zwakkere mens beschermt.

 

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Overijssel is content met vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

Lelystad Airport.pngmaandag 07 januari 2019 14:51 De ChristenUnie Overijssel is buitengewoon content met de opstelling van haar Tweede Kamerfractie inzake de laagvliegroutes rond vliegveld Lelystad. CU-parlementariër Eppo Bruins heeft een vasthoudende lijn als het gaat om het verdwijnen van de laagvliegroutes vindt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. De Statenfractie vindt het belangrijk om dit signaal nu af te geven, omdat er de komende tijd nieuw overleg over de vliegroutes in de Tweede Kamer plaatsvindt. lees verder
Labels
Ommen
Overijssel
Twenterand
Zwartewaterland

Komt het natuurlandschap in nationaal park de Weerribben-Wieden in gevaar?

riettelers.JPGdonderdag 27 december 2018 09:00 Ja, zeggen de mannen die nu zorg dragen voor de instandhouding van het rietlandschap. “Als het niet verandert wordt het gewoon een bos”. De fracties van de ChristenUnie Steenwijkerland en de ChristenUnie Overijssel waren op bezoek bij de vertegenwoordigers van de 320 riettelers die in het gebied al vele jaren actief zijn om het karakteristieke natuurlandschap in stand te houden. Ze zijn bezorgd maar ook strijdlustig en dat is niet voor niets!
De riettelers gaven een overzicht van de problemen die er spelen. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Overijssel
Zwartewaterland

Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!

Kerk in landschap.jpgdinsdag 20 november 2018 19:49 In onze gemeente staan veel religieuze gebouwen. Deze gebouwen kunnen van grote culturele en historische waarde zijn. Een deel van deze gebouwen is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument. ... lees verder
Labels
2018
Moties en Amendementen

Natura 2000

Grote vuurvlinder.jpgdonderdag 15 november 2018 19:50 Met ons Nationaal Park Weerribben-Wieden (WW) en het gebied rond het Zwarte Water heeft onze gemeente 3 natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. Henk Boxum maakt zich namens de ChristenUnie ... lees verder
Labels
Natuur en Milieu

De algemene beschouwingen in de Steenwijkerlandse politieke arena ....

Begroting Steenwijkerlandwoensdag 14 november 2018 15:00 Tijdens de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie aangegeven zich erg te herkennen in de aangegeven prioriteiten in de begroting. Ook heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een paar nieuwe onderwerpen. Een samenvatting van de algemene beschouwingen. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen over collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen kopie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft in haar beantwoording aangegeven dat er geen signalen zijn dat dit ook in onze gemeente speelt. Hier zijn we blij om. Dat betekent dat de 371 inwoners die nu gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering zich geen zorgen hoeven te maken.