Welkom op de website van de ChristenUnie Steenwijkerland


Welkom bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Op deze site treft u informatie over het werk dat door de ChristenUnie fractie in de gemeenteraad wordt verricht. Dit werk doen wij uit onze christelijke overtuiging, als volgers van Jezus Christus, dat wij zorg hebben te dragen voor onze medemens en de schepping. Op deze manier geven wij invulling aan een bloeiende en sociale maatschappij in een duurzame omgeving, waarin de overheid zorgt voor veiligheid en de zwakkere mens beschermt.

 

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

2019-06-11.pngdinsdag 11 juni 2019 19:15 Samen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op! lees verder
Labels
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Ommen
Overijssel
Twenterand
Zwartewaterland

Zonneparken in Steenwijkerland

zonnepark.jpgwoensdag 29 mei 2019 20:19 In Steenwijkerland kunnen vanaf nu vergunningen aangevraagd worden voor zonneparken. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft ingestemd met het beleidskader voor zonneparken. Het gaat in deze eerste fase om 125 hectare. Binnen Steenwijkerland zijn onze Natura 2000-gebieden en weidevogelgebieden hiervan uitgesloten. lees verder
Labels

Bijeenkomst

bijeenkomstCUwoensdag 08 mei 2019 20:28 De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen liggen enkele weken achter ons. Wat een bijzondere tijd was dat. En wat zijn we dankbaar met het resultaat. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Hoe gaat het met de coalitievorming? Wat zijn belangrijke thema’s aankomende jaren? Daarover gaan we graag met u in gesprek op 13 juni 2019. lees verder
Labels
Drents Overijsselse Delta
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Ommen
Overijssel
Twenterand
Vechtstromen
Zwartewaterland

Verlagen rentepercentage sociale kredieten

percentage.pngvrijdag 29 maart 2019 09:26 In december 2017 heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de hoge rentepercentages voor sociale kredieten. Afgelopen dinsdag lag in de Politieke Markt het voorstel van het college om lagere rentepercentages toe te passen. Een voorstel waar wij van harte mee kunnen instemmen. Dit is wat Jantina Drijfhout hierover heeft gezegd. lees verder
Labels

Steenwijkerlandse rietsector spreekt met ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.

rietland-sintjansklooster.pngmaandag 18 maart 2019 18:00 Vrijdag 1 maart sprak de Steenwijkerlandse rietsector met ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. De riet-sector wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Arjan Hof (CU Overijssel) en Henk Boxum (CU Steenwijkerland) waren de verbindende schakels. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen over collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen kopie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft in haar beantwoording aangegeven dat er geen signalen zijn dat dit ook in onze gemeente speelt. Hier zijn we blij om. Dat betekent dat de 371 inwoners die nu gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering zich geen zorgen hoeven te maken.