Welkom op de website van de ChristenUnie Steenwijkerland


Welkom bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Op deze site treft u informatie over het werk dat door de ChristenUnie fractie in de gemeenteraad wordt verricht. Dit werk doen wij uit onze christelijke overtuiging, als volgers van Jezus Christus, dat wij zorg hebben te dragen voor onze medemens en de schepping. Op deze manier geven wij invulling aan een bloeiende en sociale maatschappij in een duurzame omgeving, waarin de overheid zorgt voor veiligheid en de zwakkere mens beschermt.

 

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!

Kerk in landschap.jpgdinsdag 20 november 2018 19:49 In onze gemeente staan veel religieuze gebouwen. Deze gebouwen kunnen van grote culturele en historische waarde zijn. Een deel van deze gebouwen is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument. ... lees verder
Labels
2018
Moties en Amendementen

Natura 2000

Grote vuurvlinder.jpgdonderdag 15 november 2018 19:50 Met ons Nationaal Park Weerribben-Wieden (WW) en het gebied rond het Zwarte Water heeft onze gemeente 3 natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. Henk Boxum maakt zich namens de ChristenUnie ... lees verder
Labels
Natuur en Milieu

De algemene beschouwingen in de Steenwijkerlandse politieke arena ....

Begroting Steenwijkerlandwoensdag 14 november 2018 15:00 Tijdens de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie aangegeven zich erg te herkennen in de aangegeven prioriteiten in de begroting. Ook heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een paar nieuwe onderwerpen. Een samenvatting van de algemene beschouwingen. lees verder
Labels

Mantelzorgers in de bloemetjes gezet!

20181110-HenkBoxum-deelt-mantelzorgboeket-uit.jpgzaterdag 10 november 2018 21:41 Al een aantal jaren reikt de ChristenUnie in de week van de mantelzorg een aantal mantelzorgboeketjes uit. Negentien namen van mantelzorgers zijn door kinderen, buren, collega’s of vrienden na een oproep aan de ChristenUnie doorgegeven. Zes van hen zijn door de ChristenUnie in de bloemetjes gezet. lees verder
Labels

Welke mantelzorger verdient volgens u een bloemetje?

Bos Bloemenwoensdag 24 oktober 2018 22:16 Op 10 november 2018 is het weer zover, de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is het thema: Mantelzorg: dat mag naam hebben. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen over collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen kopie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft in haar beantwoording aangegeven dat er geen signalen zijn dat dit ook in onze gemeente speelt. Hier zijn we blij om. Dat betekent dat de 371 inwoners die nu gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering zich geen zorgen hoeven te maken.