Welkom op de website van de ChristenUnie Steenwijkerland


Welkom bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Op deze site treft u informatie over het werk dat door de ChristenUnie fractie in de gemeenteraad wordt verricht. Dit werk doen wij uit onze christelijke overtuiging, als volgers van Jezus Christus, dat wij zorg hebben te dragen voor onze medemens en de schepping. Op deze manier geven wij invulling aan een bloeiende en sociale maatschappij in een duurzame omgeving, waarin de overheid zorgt voor veiligheid en de zwakkere mens beschermt.

 

Laatste nieuws

Kieslijst GR2022 vastgesteld.

GR22 Poster 350x350vrijdag 19 november 2021 10:00 Op 18 november hebben de leden van de ChristenUnie Steenwijkerland bij acclamatie de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld.  Naast deze... lees verder
Labels

Mantelzorgers in de bloemetjes gezet!

Mantelzorgers in het zonnetje gezetdinsdag 16 november 2021 10:00 Al een aantal jaren doet de ChristenUnie een oproep om mantelzorgers aan te melden die een bloemetje verdienen in de week van de Mantelzorg. Uit de aanmeldingen heeft de ChristenUnie 7 ... lees verder
Labels

Motie uit 2019: vertegenwoordiging riettelers in diverse visie vormende overleggen.

ballon_cu_transpartant.pngdonderdag 11 november 2021 11:11 De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 12 februari 2019, Overwegende dat: momenteel veel belangenvertegenwoordigers worden betrokken bij de - via visie vormende ... lees verder
Labels
Moties en Amendementen

Schriftelijke vragen aan het college conform artikel 39 van het Reglement van Orde

questionmark | vraagtekendonderdag 11 november 2021 11:11 Diverse keren heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de positie van de rietsector in de diverse overleggen (Stichting WW / Nationaal Park/Oude ambachten/BAG). In de raad van de gemeente ... lees verder
Labels

De begroting 2022-2025 is unaniem vastgesteld

Begrotingwoensdag 10 november 2021 13:45 Het college laat een degelijke begroting na voor een nieuw college met financiële ruimte om eigen keuzes te kunnen maken. Dit jaar betekent de begroting ook dat de OZB niet wordt verhoogd (zelfs niet trendmatig) en de tarieven voor overige belastingen worden verlaagd. Ook wordt de hondenbelasting afgeschaft. lees verder
Labels

Schriftelijke vragen over collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen kopie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft in haar beantwoording aangegeven dat er geen signalen zijn dat dit ook in onze gemeente speelt. Hier zijn we blij om. Dat betekent dat de 371 inwoners die nu gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering zich geen zorgen hoeven te maken.