Fractie

Wethouder

Marcel Scheringa

    Leeuwte 18
    8326 AC Sint Jansklooster
    Email: marcel.scheringa@steenwijkerland.nl
    Twitter: @ScheringaMarcel

Portefeuilles:

 • Programma 'Mijn Steenwijkerland'
 • Financien
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijs
 • Mobiliteit / Verkeer en vervoer
 • Beheer Openbare ruimte / waterbeheer
 • Bestemmingsplannen buitengebied
 • 4e locoburgemeester

Raadsleden

Jantina Drijfhout (fractievoorzitter)

    Het Eenspan 15
    8332 JG Steenwijk
    Email: jantina.cu@gmail.com
    Tel: 06 15 39 16 42
   
Twitter: @jgdrijfhout

Speerpunten:

 • Duurzaamheid
 • Participatiewet 
 • Welzijn
 • Onderwijs

Henk Boxum

Bergkampen 19
8326 AS Sint Jansklooster
Email: boxum005@gmail.com
Tel: 06 13 34 67 30

Speerpunten:

 • Financien
 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Economie

Burgerraadslid

Niels Benus - van den Born

    Brouwerstraat 16
    8331 JN Steenwijk
    Email: niels.benus@gmail.com
    Tel: 06 22 57 66 86
    Twitter: @nielsbenus

Speerpunten:

 • Gezondheid
 • Jeugdzorg
 • Sport
 • Toerisme en Recreatie
 • Openbare orde en veiligheid