Fractie & Wethouder

 • Jantina Drijfhout
  Functie: Fractievoorzitter
  Plaats: Steenwijk
  Email: jantina.cu@gmail.com
  Tel: 06 15 39 16 42

  Speerpunten:

  • Duurzaamheid
  • Sociaal Domein (Jeugd, WMO, Participatie)
  • Onderwijs
  • Openbare Orde en Veiligheid
  TwitterFacebook
 • Henk Boxum
  Functie: Fractielid
  Plaats: Sint Jansklooster
  Email: boxum005@gmail.com
  Tel: 06 13 34 67 30

  Speerpunten:

  • Financien
  • Ruimtelijke Ordening
  • Volkshuisvesting
  • Economie
  • Sport
  • Recreatie en toerisme
 • Cor Lievers
  Functie: Burgerraadslid
  Plaats: Tuk
  Email: cor.lievers@steenwijkerland.nl

  TwitterFacebook
 • Marcel Scheringa
  Functie: Wethouder
  Plaats: Sint Jansklooster
  Email: marcel.scheringa@steenwijkerland.nl

  Portefeuilles:

  • Programma 'Mijn Steenwijkerland'
  • Financien
  • Volkshuisvesting
  • Onderwijs
  • Mobiliteit / Verkeer en vervoer
  • Beheer Openbare ruimte / waterbeheer
  • Bestemmingsplannen buitengebied
  • 4e locoburgemeester
  Twitter