Geitenstop in Overijssel

geitenvrijdag 28 september 2018 12:41

In navolging op andere provincies heeft Provinciale Staten van Overijssel besloten om per direct een geitenstop door te voeren. Dit betekent dat vanaf heden geen nieuwe vestiging mag plaatsvinden van geitenhouderijen en bovendien niet uitgebreid mag worden door de bestaande geitenbedrijven. Dit is een drastisch besluit, toch is de ChristenUnie van mening dat dit wijs is om te doen.

Er loopt in Nederland een groot onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die in de nabijheid van geitenhouderijen wonen. Dit onderzoek moet aantonen of er een relatie ligt tussen gevallen van longaandoeningen en de geitenhouderijen. Het ministerie van VWS voert het onderzoek uit en sluit tot op heden nog niets uit. Doordat in andere provincies, zoals Gelderland, Brabant en Utrecht al eerder besloten is een geitenstop door te voeren, bestaat er een reëel kans dat geitenondernemers zullen uitwijken naar Overijssel. Temeer omdat er sprake is van doorgaande groei van het aantal geiten- houderijen in Nederland.

De ChristenUnie- fractie in Overijssel heeft zich altijd gehouden aan de feiten. Tot voor kort waren er geen veranderende feiten aan het licht gekomen en was er geen noodzaak om een geitenstop door te voeren. Je sluit niet zomaar een florerende bedrijfstak op basis van vermoedens. Hierin kwam verandering toen de eerste uitslagen van het RIVM-onderzoek aantoonden dat er mogelijk toch een verband ligt tussen gezondheidsrisico’s en geitenhouderijen. Daar kwam bij dat de sterk groeiende geitenbranche een verhoogd aantal aanvragen liet zien in onze provincie. We noemen dat een waterbed-effect. Doordat bedrijven in andere provincies niet kunnen ontwikkelen zoekt men blijkbaar de toevlucht in Overijssel. Voor de ChristenUnie reden om voor het voorstel te stemmen van Gedeputeerde Staten om per direct een geitenstop af te kondigen.

Dit betekent veel voor de geitenhouders en hun gezinnen. We vinden dit heel erg vervelend. Toch gaat gezondheid nu voor! Het is naar onze mening goed om pas op de plaats te maken en de uitslagen van het onderzoek af te wachten. Als het om gezondheid gaat nemen we geen risico.

Arjan Hof
Statenlid CU- Overijssel

Labels
Hengelo
Hof van Twente
Ommen
Overijssel
Twenterand
Zwartewaterland

« Terug

Reacties op 'Geitenstop in Overijssel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.