Ook op het terrein van duurzaamheid moeten gemeente en provincie samenwerken!

Jantina Drijfhoutwoensdag 27 februari 2019 18:00

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Jantina Drijfhout, 30 ste op de kieslijst van de ChristenUnie schrijft over haar ideeen rondom Duurzaamheid.

Met jouw stem geef je aan in wat voor samenleving jij wilt leven. En ook hoe duurzaam de toekomst is voor jouw kinderen. Nu maken we al keuzes die een uitwerking hebben als je kinderen ouder zijn en misschien zelf al kinderen hebben. Zeker rondom het thema duurzaamheid.

De provincie en gemeenten werken veel samen als het gaat om de toekomst van onze wereld.
Een belangrijk onderwerp hierbij is de energietransitie. Het is niet iets dat je binnen je eigen gemeentegrenzen kunt regelen. De energietransitie is -bij uitstek- een onderwerp dat je in gezamenlijkheid moet oppakken. De energietransitie doe je samen, samen met de omliggende gemeenten en netbeheerders in de regio. De provincie en gemeenten werken hier al samen. En we gaan verder, breder: samenwerking gaat door tot op landelijk niveau.

De ChristenUnie vindt:

  • Dat we de aarde als rentmeesters moeten beschermen
  • Dat we in Overijssel én energie moeten besparen én duurzaam moeten opwekken
  • Dat woningen en bedrijfspanden zoveel mogelijk hun eigen energie moeten opwekken
  • Dat afval grondstof moet worden

Samen met de fractie van de ChristenUnie Overijssel vind ik dat de overstap naar schone energie niet langer op zich kan wachten. Wel moet een goed en haalbaar plan uitgewerkt worden die toewerkt naar de energiedoelstellingen van 2030 en 2050.
Belangrijkste uitgangspunten bij bij de energiedoelstellingen zijn dat de inwoners inspraak moeten hebben en de transitie betaalbaar moet blijven voor iedereen. Ook moeten we geen vormen van schone energie uitsluiten. Er moet een goede verdeling zijn tussen lusten en lasten voor de directe omgeving. 

Mijn oproep is dan ook “Geef geloof een stem” op 20 maart, stem op de ChristenUnie. Een stem op mij is een stem op de ChristenUnie.

Jantina Drijfhout.

Met jouw stem geef je aan in wat voor samenleving jij wilt leven. En ook hoe duurzaam de toekomst is voor jouw kinderen. Nu maken we al keuzes die een uitwerking hebben als je kinderen ouder zijn en misschien zelf al kinderen hebben. Zeker rondom het thema duurzaamheid.

De provincie en gemeenten werken veel samen als het gaat om de toekomst van onze wereld.

Een belangrijk onderwerp hierbij is de energietransitie . Het is niet iets dat je binnen je eigen gemeentegrenzen kunt regelen. De energietransitie is -bij uitstek- een onderwerp dat je in gezamenlijkheid moet oppakken. De energietransitie doe je samen, samen met de omliggende gemeenten en netbeheerders in de regio. De provincie en gemeenten werken hier al samen. En we gaan verder, breder, samenwerking gaat door top op landelijk niveau.

De ChristenUnie vindt:

Samen met de fractie van de ChristenUnie Overijssel vind ik dat de overstap naar schone energie niet langer op zich kan wachten. Wel moet een goed en haalbaar plan uitgewerkt worden die toewerkt naar de energiedoelstellingen van 2030 en 2050.

Belangrijkste uitgangspunten bij bij de energiedoelstellingen zijn dat de inwoners inspraak moeten kunnen hebben en de transitie betaalbaar moet blijven voor iedereen. Ook moeten we geen vormen van schone energie uitsluiten.

Mijn oproep is dan ook “Geef geloof een stem” op 20 maart, stem op de ChristenUnie. Een stem op mij is een stem op de ChristenUnie.

Labels

« Terug