Samenwerking binnen de regio Zwolle.

Werk aan de Winkel PortefuilleBramzaterdag 23 februari 2019 18:00

De regio Zwolle is al jaren een economische topregio. De (arbeids-) vraagstukken worden steeds ingewikkelder en maakt, dat de samenwerking in de regio nog belangrijker wordt.

De gemeente Steenwijkerland pakt de economischie topregio ambitieus op en wil actiever meedoen binnen die regio. De samenwerking met de netwerkpartners op diverse gebieden wordt intensiever. Gemeenteraden en colleges werken samen aan de ambitieuze topregio Zwolle.

Scholing en levenslang leren kunnen gericht meer banen en dus extra handen opleveren. Handen die de economie draaiende kunnen houden.
Het wonen, werken en leven in de regio is plezierig. Regio Zwolle moet goed bereikbaar zijn. En proactief inspelen op innovatieve, duurzame energietransities. En dat betekent ook voor onze gemeente: over de eigen gemeente- en provinciale grenzen heen stappen! Dat doen we samen en in goed overleg met de ChristenUniefractie in de Provinciale Staten van Overijssel. Ook in goede onderlinge samenwerking met onze ChristenUnie 2e Kamerfractie en bewindslieden.

Uw stem op de ChristenUnie bij de Provinciale verkiezingen in maart 2019 is belangrijk om die samenwerking vast te houden door hun deelname in colleges of landelijk in de coalitie!

Labels

« Terug