Oude ambachten, waaronder rietsector worden betrokken bij plannen van het college voor spreiding toerisme en vergroten leefbaarheid Giethoorn

Rietlandschap.jpgvrijdag 15 februari 2019 14:22

Het college heeft in de zomer van 2018 bij het Rijk een bidbook ingediend voor de regiodeals. De druk die Giethoorn voelt door de vele toeristen, wil ze wegnemen door een betere spreiding van de bezoekers over de hele gebied. Het rijk en de provincie Overijssel zouden met deze regiodeal beiden flink gaan mee-investeren in ons gebied.
Deze regiodeal is echter niet doorgegaan. Toch heeft de Provincie Overijssel aangegeven wel haar mede-investering in stand te willen houden. Op dinsdag 12 februari jl. hebben we in de gemeenteraad het aangepaste investeringsvoorstel van het college besproken. Voor de ChristenUnie was het plan goed, zien we de genoemde onderdelen van het plan als bestedingsrichting en hebben we het college opgeroepen alle onderdelen met brede participatie van inwoners en belangenvertegenwoordigers op te pakken.  

We hebben specifieke aandacht gevraagd voor het betrekken van de Oude Ambachten, waaronder de rietsector. Deze sectoren staan onder druk en kampen met grote uitdagingen die op provinciaal en landelijk niveau onder de aandacht gebracht moeten worden. Hoewel de wethouder al had toegezegd dat het op te richten Platform voor de belangen van de Oude Ambachten mee zou praten bij de uitwerking van de plannen, wilden we als ChristenUnie met onze motie, mede ingediend door de PVDA en BGL, ook een politiek statement maken ter ondersteuning van de sector in een breed perspectief. Ons unieke gebied blijft enkel met de inzet van deze sector uniek.
De wethouder heeft ook toegezegd dat bij het bezoek aan ons gebied van Tweede Kamer-leden op 12 april aanstaande, de rietsector een plek in het programma krijgt.
We zijn blij met de brede steun van de raad. De motie is raadsbreed aangenomen.

De volledige bijdrage van Jantina Drijfhout kunt u hier nalezen.
Labels

« Terug

Reacties op 'Oude ambachten, waaronder rietsector worden betrokken bij plannen van het college voor spreiding toerisme en vergroten leefbaarheid Giethoorn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.