Nieuws

Cor Lievers beëdigd als burgerraadslid

CorLievers 2020woensdag 23 september 2020 18:00 Op dinsdag 22 september 2020 is Cor Lievers tijdens de Raadsvergadering van Steenwijkerland beëindigd als burgerraadslid voor de ChristenUnie. Cor vervangt hiermee Niels Benus die vanwege een ... lees verder
Labels

De ChristenUnie is op zoek naar versterking

Flyer werving oproep.jpgdinsdag 30 juni 2020 10:41 Door het vertrek van Niels Benus als burgerraadslid is de ChristenUnie op zoek naar versterking. lees verder
Labels

Algemene beschouwing - Het Hernieuwd Perspectief

HHP.jpgdinsdag 30 juni 2020 10:05 Op dinsdag 23 juni sprak de raad over Het Hernieuwde Perspectief. Een hernieuwd perspectief: de coronacrisis, maar ook de financiële situatie van de gemeente vragen om het maken van nieuwe keuzes, het heroverwegen van de oude ambities. De adviezen aan het college over deze heroverweging zijn door Jantina Drijfhout verwoord in een algemene beschouwing. lees verder
Labels

PIP - Bijdrage van Henk Boxum in de Politiek Markt, dinsdag 19 mei 2020

Henk Boxumwoensdag 20 mei 2020 00:01 In de politieke markt van 19 mei bespraken we het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Wieden-Weerribben. Dit is een nieuw bestemmingsplan voor een deel van ons Natura 2000-gebied. Een inpassingsplan met grote gevolgen voor de gebieden Muggenbeet, verbindingszone naar Vollenhovermeer en gebied Duinweg en uiteindelijk ook voor de gebieden waar nog een PIP voor gemaakt moet worden. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het maken van dit PIP.

Onze zorgen bestaan uit drie hoofdpunten. lees verder
Labels

Rietsector kan rekenen op extra vergoeding

Riet Overijsselmaandag 11 mei 2020 13:36 De ChristenUnie Overijssel vraagt al langere tijd aandacht voor de rietsector in de Weerribben-Wieden. In december heeft de fractie een motie ingediend waarin werd verzocht om compensatie van de lagere vergoeding voor het beheer van veenmosrietlanden. Deze motie is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit resulteert in een hogere vergoeding voor het beheer. lees verder
Labels
Overijssel
Zwartewaterland