Huisvesten van statushouders

Steenwijkerlandwoensdag 14 februari 2024 10:10

De gemeente Steenwijkerland loopt voor het eerst achter met het plaatsen van mensen met een verblijfsstatus in sociale huurwoningen. Dit komt omdat het aantal mensen dat de gemeente moet huisvesten is toegenomen. Hier zijn alleen niet genoeg sociale huurwoningen voor beschikbaar. Daarom hebben we in de gemeenteraad gesproken over een plan van het college om het percentage sociale huurwoningen dat wordt toegewezen aan mensen met een verblijfsstatus te verhogen voor dit jaar (2024). 

Dit was een lastig beslispunt voor ons.
Aan de ene kant begrijpen we dat we moeten helpen om andere plaatsen, zoals Ter Apel, te ontlasten. Wij moeten  onze verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met een verblijfsstatus na zien komen.
Aan de andere kant zal het verhogen van het percentage gevolgen hebben voor al onze inwoners. Dit zijn mensen die al een tijd op zoek zijn naar een nieuw huis. Bijvoorbeeld jongeren die nog bij hun ouders wonen terwijl ze dat liever niet willen. Of studenten die terug willen naar hun geboorteplaats. En waar we ons het meest zorgen over maken, vooral onze kwetsbare inwoners. Denk hierbij aan mensen die nu in begeleid wonen verblijven en weer zelfstandig moeten gaan wonen. Of mensen die snel een huis nodig hebben omdat ze dakloos zijn. 

We vonden dat we vóór het plan van het gemeentebestuur moesten stemmen, omdat we begrijpen dat we moeten helpen bij het huisvesten van mensen die gevlucht zijn uit hun land en hier mogen blijven. We wilden het plan wel graag verbeterd zien en hebben daarom een aantal suggesties gedaan.

Het plan van het gemeentebestuur gaat alleen over 2024, wij vonden dat er ook perspectief moest zijn voor de jaren daarna. Het college wil wel meer tijdelijke woningen bouwen, omdat dat soms sneller kan gaan dan reguliere woningen. Ze wilden dit samen doen met woningcorporaties, maar dat vonden wij niet genoeg. Daarom hebben we het plan aangepast en besloten dat het college niet alleen met woningcorporaties moet samenwerken, maar ook moet kijken naar andere mogelijkheden, zoals initiatieven van inwoners of maatschappelijke organisaties of zelfs op gemeentelijke gronden of in eigen vastgoed. We willen niet vasthouden aan oude manieren van doen, want dan krijgen we wat we al hebben. 

Tijdens de vergadering zijn er ook goede suggesties gedaan voor meer tijdelijke woningen. We hebben het college opgeroepen om alle suggesties te overwegen bij het zoeken naar oplossingen. We hopen dat er in 2024 vooruitgang wordt geboekt en dat we zowel mensen met een verblijfsstatus als onze eigen inwoners meer perspectief kunnen bieden.

Naast het bovenstaand voorstel, wil het college ook op zoek naar meer ruimte voor het opvangen van Oekrainers. Ook gaat het college -samen met de regio- een plan maken voor het opvangen van asielzoekers zoals afgesproken is in de spreidingswet. 

Het voorstel van het college, inclusief de wijzigingen van de ChristenUnie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Labels

« Terug