Juiste procedures volgen bij de plannen voor een Family Fun Zone op Eeserwold!

Henk raadsfotovrijdag 22 november 2019 10:37

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad dinsdag gesproken over de nieuwe ontwikkelingen op Eeserwold voor een mogelijk Family Fun Zone. Deze komt, als het doorgaat, op de plek van de hypermarkt. Een ontwikkeling waar de ChristenUnie niet op tegen is. Maar wel een ontwikkeling waarbij we het belangrijk vinden dat er een goede procedure wordt gevolgd.

Voor de ChristenUnie zijn drie punten belangrijk:
1. Het college kan de bestemming van het pand (van hypermarkt naar Family Fun Zone met alle daarbij behorende activiteiten) via een ‘simpele’ procedure wijzigen. De ChristenUnie wil niet dat dit zonder een gedegen en uitvoerige inspraakprocedure van omwonenden gebeurd en wil dat de raad hier vooraf bij betrokken wordt. Zoals dit ook gebeurde bij de plannen voor een crematorium op Eeserwold. De wethouder heeft aangegeven dit ook belangrijk te vinden en heeft toegezegd dat hij er voor gaat zorgen dat er voldoende inspraakmogelijkheden geregeld worden.

2. Bij de plannen voor een Family Fun Zone werd door een regionale krant ook opgemerkt dat hier mogelijk een casino in komt. In onze gemeente is ruimte voor maximaal 2 casino’s. De ChristenUnie wil dat bij een nieuwe vergunning, waarbij één van de twee huidige vergunningen ingetrokken moet worden, er geen sprake is van een uitbreiding van faciliteiten. Niet meer speelautomaten, geen langere openingstijden en geen verlaging van de leeftijd van bezoekers. Als er een vergunning af wordt gegeven, dan wil de ChristenUnie dat dezelfde voorwaarden gelden als voor de huidige casino’s. De meeste fracties ondersteunden dit en ook de wethouder heeft aangegeven dat er geen uitbreiding komt.

3. Als laatste vindt de ChristenUnie het eigenlijk niet meer van deze tijd om, anno 2020, in een laagdrempelige Family Fun Zone een casino te openen. Een groot aantal inwoners van onze gemeente heeft schulden. De relatie gokken en schulden is aanwezig. Een deel van de fracties onderkende dit en gaf aan hier ook moeite mee te hebben.
Hoewel de plannen nog niet definitief zijn, wilde de ChristenUnie deze ontwikkeling nu al bespreken We wilden vroegtijdig duidelijk maken welke procedures gevolgd moeten worden. De wethouder heeft nu al gehoord hoe de andere fracties erin staan en kan op basis daarvan nu de juiste stappen zetten in dit proces. Hiermee komen omwonenden en de gemeenteraad niet voor onverwachte verrassingen of voldongen feiten te staan.

We zullen in gesprek met de wethouder dit nog concreet uitwerken.

Labels

« Terug

Reacties op 'Juiste procedures volgen bij de plannen voor een Family Fun Zone op Eeserwold!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.