Begroting 2020 - 2023 vastgesteld door de gemeenteraad

Begroting Steenwijkerlandwoensdag 06 november 2019 17:45

De gemeenteraad heeft gisteren de begroting vastgesteld voor de komende vier jaar. Ook de ChristenUnie heeft met deze begroting ingestemd.
Duidelijk was dat er te weinig geld van het Rijk naar de gemeenten gaat om alle uitgaven van onze gemeente te dekken. Zo zijn ook in Steenwijkerland de kosten voor Jeugdzorg en WMO gestegen, terwijl de bijdrage van het Rijk daarvoor te weinig is.

In de begroting zat daarom een voorstel om voor € 2 miljoen te bezuinigen. Hier hebben we mee ingestemd, maar dit was niet voldoende voor een sluitende begroting. Daarom zit er in de begroting ook een voorstel voor een beperkte lastenverzwaring voor inwoners, ondernemers en voor bezoekers van ons gebied. De lastenverzwaring bij inwoners en ondernemers is 3% extra. Gemiddeld gaat het om € 1,59 per maand voor huiseigenaren en € 0,99 voor huurders.
De ChristenUnie heeft altijd gezegd dat lastenverzwaring alleen mag, als er eerst bezuinigd is. Dat is nu het geval. Daarom hebben we met de begroting ingestemd. Zonder de beperkte lastenverzwaring hadden we drastische maatregelen moeten nemen, zoals het sluiten van een zwembad of een bibliotheek. Dat vinden wij voor dit moment niet acceptabel.
Wel hebben we afgesproken dat als er de komende jaren financiële ruimte ontstaat, we dit voordeel weer willen inzetten voor een vermindering van de lastenverzwaring zoals die nu in de begroting is opgenomen.
Een makkelijk besluit? Absoluut niet. Maar wel een besluit waarvan we vonden dat die genomen moest worden om te zorgen voor een evenwichtige en duurzame begroting voor nu en in de toekomst. 

In zijn bijdrage legt ook wethouder Scheringa namens het college uit waarom ze deze begroting heeft gemaakt. 

Labels

« Terug

Reacties op 'Begroting 2020 - 2023 vastgesteld door de gemeenteraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.