Laaggeletterdheid

book-pages-books-pages.pngdinsdag 12 maart 2019 21:00

Wist u dat in Steenwijkerland 3500 tot 4300 inwoners laaggeletterd zijn en dat daarnaast ook nog veel inwoners moeite hebben met cijfers en waarbij digitale vaardigheden ontbreken?

De gemeente Steenwijkerland is al een aantal jaren bezig om deze inwoners te ondersteunen. Ook voor de komende vier jaar ligt er weer een goed plan van aanpak met als titel “Taal als vliegwiel naar meedoen”, opgesteld met alle betrokkenen in Steenwijkerland bij dit thema.

De ChristenUnie is blij met de inzet van het college op dit thema. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners zo veel mogelijk kunnen meedoen en zelfredzaam zijn.

Tijdens de Politieke Markt heeft de ChristenUnie al twee toezeggingen gekregen van de wethouder:

  1. Er komt na ongeveer 1,5 jaar een tussenevaluatie van de uitvoering van het plan. Dan kunnen we ook bepalen of er nog een tandje bij moet of dat er aanpassingen nodig zijn. Belangrijk is dat we nu vooral aan de slag gaan en niet meer te veel tijd gaan besteden aan het analyseren van alle aantallen.
  2. De wethouder zal ook kijken of het mogelijk is om stimulerend beleid te voeren. Op welke wijze kunnen mensen gemotiveerd worden om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van deze basisvaardigheden? Op welke wijze kunnen we de intrinsieke motivatie vergroten? Juist een stimulerende benadering laat zien dat het de gemeente menens is: we willen niet dat laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en het ontbreken van digitale vaardigheden de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving in de weg staan.

Laaggeletterden zijn geen analfabeten, maar hebben moeite met lezen en schrijven. Ze beheersen de taal niet op VMBO-niveau. Hierdoor ontstaat schaamte en ben je afhankelijk van anderen. Je bent minder zelfredzaam, hebt moeite om een baan te vinden, je hebt minder grip op je geldzaken en je gezondheid. De grootste uitdaging is het vinden van de inwoners die tot deze doelgroep behoren. We kennen ze niet. Door schaamte weten inwoners het vaak goed verborgen te houden. Of ze hebben nu nog een netwerk die deze dingen voor hen regelt. Daarom is het goed dat in dit plan van aanpak aandacht is voor bijvoorbeeld voorlichting aan bedrijven. Daarnaast zou er ook meer voorlichting mogen komen bij organisaties in het sociale veld: bijvoorbeeld aan vrijwilligers van de voedselbank en aan het diaconaal platform.

Labels

« Terug

Reacties op 'Laaggeletterdheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.