De Energietransitie in Steenwijkerland

circulair.jpgwoensdag 24 april 2024 10:10

Op 1 april van dit jaar was het Earth Overshoot Day in Nederland. Als alle landen ter wereld zouden leven zoals Nederland, dan zouden we nu al door onze natuurlijke grondstoffen voor dit jaar heen zijn. Dit betekent eigenlijk dat we vier keer de grootte van onze aarde zouden nodig hebben om op dezelfde manier te kunnen leven als wij dat hier in Nederland doen. 

Vanuit onze diepgewortelde overtuiging hebben we de verantwoordelijkheid gekregen van onze Schepper om goed voor de aarde te zorgen. Luchtvervuiling, verspilling van materialen en uitputting van natuurlijke bronnen vormen ernstige bedreigingen voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van ons allemaal. Een duurzame en circulaire economie, waarbij materialen en producten worden hergebruikt en de waarde van grondstoffen behouden blijft, brengt voordelen met zich mee voor zowel onszelf als voor toekomstige generaties: schonere lucht, een beter klimaat en een veerkrachtigere economie. We zijn niet alleen verantwoordelijkheid voor het heden, maar ook voor de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Net zoals bij elke verandering begint deze verandering bij onszelf. We moeten minder energie verbruiken, materialen hergebruiken en onze consumptie verminderen. Als gemeente zouden we meer moeten doen!

Een van onze opdrachten is het opwekken van groene energie via grotere projecten voor zon en wind. Deze energie is nodig voor de elektrificatie van ons transport, zoals elektrische auto's, maar ook voor het verwarmen van onze huizen: we koken meer op elektriciteit en warmtepompen hebben eveneens energie nodig om te functioneren. Zelfs voor mogelijke groene waterstof is elektriciteit essentieel.

Vanuit nationale afspraken heeft onze gemeente de opdracht gekregen om binnen onze eigen grenzen duurzame energie op te wekken, met behulp van grootschalige zonneparken en windturbines.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om dit alleen te doen door zonneparken te ontwikkelen. Echter, dit is recentelijk door zowel provinciaal bestuur als de landelijke overheid stopgezet. Zonneparken op agrarische grond mogen niet langer worden ontwikkeld. Er is echter een laatste vergunningsaanvraag ingediend voor een zonnepark bij Blokzijl, net voordat dit besluit werd genomen door het provinciale bestuur. Dit is het laatste zonnepark onder het toen geldende beleid dat door de gemeenteraad moet worden behandeld. De aanvraag voor dit zonnepark is door de ChristenUnie als positief beoordeeld, met ruime participatie van de lokale gemeenschap en compensatie voor het dorp middels een financieel fonds voor de plaatsing van het zonnepark. Als het zonnepark ontwikkeld wordt (er zullen ongetwijfeld nog zienswijzen worden ingediend), dan hebben we in Steenwijkerland 4 zonneparken: in Oldemarkt, nabij Willemsoord, nabij Wanneperveen en nabij Blokzijl. Daarnaast zijn er ook diverse energiecooperaties actief met zonnedaken op schuren en daken van bedrijven.  

Om onze nationale doelstelling verder te bereiken, heeft de gemeenteraad ook besloten om windturbines binnen onze gemeentegrenzen een plaats te geven. De ChristenUnie heeft altijd al gepleit voor de plaatsing van windturbines, omdat ze minder ruimte innemen dan zonneparken en omdat een mix van zon en wind goed is. Om aan onze opdracht te voldoen, zijn er vier grote windturbines nodig in onze gemeente. De exacte locatie van deze windturbines moet nog worden bepaald, wel is afgesproken dat ook deze ontwikkeling zal worden uitgevoerd door lokale ondernemers en inwoners. 

Jantina Drijfhout - fractievoorzitter 

Labels

« Terug