ChristenUnie Steenwijkerland stelt College vragen inzake de gevolgen PAS-besluit.

stikstof-molecuul.pngdinsdag 10 september 2019 18:00

ChristenUnie Steenwijkerland stelt College vragen inzake de gevolgen PAS-besluit.
VRAGEN MOGELIJKE GEVOLGEN BESLUIT GS VAN 09-07-2019.

De ChristenUnie Steenwijkerland heeft altijd veel aandacht voor enerzijds de ontwikkelopgave Natura 2000 van onze natuurgebieden de Weerribben en de Wieden en anderzijds de mogelijkheid van met name de veeteeltbedrijven om zich – binnen de regelgeving van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – te kunnen uitbreiden.

De ChristenUnie is van mening dat beide belangen in balans moeten zijn. Door de gerechtelijke uitspraak van 29-05-2019 door de hoogste bestuursrechter en het daar op volgend besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel j.l. 9 juli deze uitspraak te volgen is de problematiek rond het afgeven van vergunningen nog ingewikkelder geworden.
Zelfs bestaande afgegeven vergunningen voor ondernemers of inwoners zijn vervallen als er nog niet gebouwd is en de vergunning valt onder de gevolgen van genoemde besluiten.

De ChristenUnie heeft veel vragen aan het College over deze besluiten.
Met name welke ondernemer of inwoner wordt getroffen door deze besluiten en hoe het College daar mee omgaat. Hoe actief is hier aandacht voor?
En denken we als gemeente mee met Provincie en Rijk hoe de PAS-systematiek er dan komt uit te zien? Hoe wordt de Raad van Steenwijkerland meegenomen in deze ingewikkelde materie?
En hoe neemt het College de ondernemers en de inwoners mee? Hoe handhaaft onze gemeente daar waar nodig deze besluiten? Veel vragen waar de ChristenUnie graag meer duidelijkheid over wil hebben.
Ook of de besluiten nog gevolgen hebben voor woningbouwplannen of plannen van andere -grotere of kleinere – projecten binnen Steenwijkerland. Belangrijk vindt de ChristenUnie dat onze gemeente - door ambtelijke - en bestuurlijk aandacht - hier pro-actief mee bezig is.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CU - Mogelijke gevolgen PAS besluit GS inzake PAS-uitspraken Raad v State.pdf35,8 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug