PIP - Bijdrage van Henk Boxum in de Politiek Markt, dinsdag 19 mei 2020

Henk Boxumwoensdag 20 mei 2020 00:01

In de politieke markt van 19 mei bespraken we het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Wieden-Weerribben. Dit is een nieuw bestemmingsplan voor een deel van ons Natura 2000-gebied. Een inpassingsplan met grote gevolgen voor de gebieden Muggenbeet, verbindingszone naar Vollenhovermeer en gebied Duinweg en uiteindelijk ook voor de gebieden waar nog een PIP voor gemaakt moet worden. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het maken van dit PIP.

Onze zorgen bestaan uit drie hoofdpunten.

  1. Het ontwerp dat nu voor advies bij de gemeente ligt, wijkt af van de beheersverordening en voorontwerp PIP. Wij zijn van mening dat de beheersplan leidend is. De afwijking is dat nu extra natuur wordt toegevoegd en huidige bestemmingen natuur met agrarisch medegebruiker om worden gezet in ‘ verzwaard’ natuur. Dit betekent dat er op deze percelen niet meer bemest en beweid mogen worden en er ook geen productieriet meer gesneden kan worden omdat er overjarig riet moet komen. Daarnaast worden de natuurcirkels nogmaals groter wat gevolgen heeft voor alle inwoners die nu dichterbij een natuurcirkel komen te wonen en te werken. Wij willen dat de gemaakte afspraken met het gebied nagekomen worden vanwege de meerdere belangen die er spelen. Natuur en landbouw moeten in balans blijven. Ook dan kunnen we de doelen halen.

  2. In de afgelopen maanden zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd door de provincie over de PIP. Echter nergens is expliciet gezegd dat deze wijziging van de bestemming opgenomen zou worden in het ontwerp PIP. Ook bij werkvergaderingen met de gemeenteraad en in het raadsvoorstel is dit niet expliciet benoemd. Nu blijkt ook dat de beheerders van desbetreffende percelen, de -al jaren lang- pachters en zelfs de particuliere eigenaren van de percelen niet hierover zijn geïnformeerd. Gevolgen voor het werken op deze percelen die niet volledig bekend waren bij mensen die werken en wonen in deze gebieden. Op deze wijze kun je niet met onze inwoners omgaan!

  3. Wij zijn van mening dat de gemeente WEL een zienswijze tegen het ontwerp PIP moet indienen. Gelukkig kan dat ook nog omdat de gemeente al een pro forma zienswijze heeft ingediend. Met een grote meerderheid van de raadsfracties gaan we hiervoor een voorzet maken.

De volledige bijdrage van Henk Boxum in de Politiek Markt, dinsdag 19 mei 2020, staat in de bijlage.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20519 pm pip.pdf88,3 kBapplication/pdfdownload
CU - PIP -Samenvatting PIP de Wieden.pdf2,5 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'PIP - Bijdrage van Henk Boxum in de Politiek Markt, dinsdag 19 mei 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.