Wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?

dijk_kampereilanddinsdag 22 mei 2018 07:57

De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging bij het Kampereiland. De fractie is verbaasd en blij dat een andere manier van dijkversteviging er toe leidt dat het werk tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. De versteviging van dijken is al lang nodig, maar de budgettaire ruimte vormde een probleem.

Juist om op kritieke momenten de storm het hoofd te kunnen bieden wil de CU-fractie echter ook zeker weten, dat de andere en goedkopere manier van dijkverzwaring afdoende is. Daarom hebben Arjan Hof en Renate van der Velde de volgende vragen gesteld aan het college van GS.

  1. Wat is er anders aan de nieuwe manier van dijkversteviging ten aanzien van de reeds eerder onderzochte en financieel niet haalbare voorstellen?
  2. Zijn er aantoonbare kwaliteitsverschillen of verschil in te verwachten effecten bij overstromingen tussen de oude en de nieuwe plannen? Zo ja; welke?
  3. Is het Kampereiland op deze manier volledig beschermd tegen overstromingen, binnen de kansberekening van 1 maal in de 5 eeuwen?
  4. Is het voor de bewoners nog van belang aanvullende maatregelen te treffen? Eertijds hebben een aantal boeren zelf weringen gemaakt, dan wel de bouwplaatsen verhoogd.
Labels
Drents Overijsselse Delta
Overijssel
Zwartewaterland

« Terug

Reacties op 'Wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.