Lelystad Airport

Lelystad Airportwoensdag 28 februari 2018 20:33

Het Tweede kamerlid van de ChristenUnie Eppo Bruins heeft eerder betoogd dat er een zorgvuldig onderzoek moet komen naar de vlieghoogtes en de geluidshinder voordat definitief het besluit tot openstelling van het vliegveld Lelystad wordt genomen. Hij wil eerst kennis hebben van het totale eindbeeld. Dus ook van de uitbreiding van de vluchtbewegingen, als het hogere luchtruim is geopend.

De minister heeft daar goed kennis van genomen en mede om het vertrouwen bij de burgers gesteld dat ze de opening in ieder geval met een jaar gaat uitstellen. Daarmee komt ze tevens deels tegemoet  aan een motie, die breed in de Provinciale Staten van Overijssel is aangenomen. Die pleit voor het uitstel totdat het hogere luchtruim is ingedeeld en dan pas tot openstelling van het vliegveld over te gaan. Naar nu al bekend is zal er op grotere hoogtes worden gevlogen dan dat eertijds de voornemens waren. Buiten dat wordt er meer stedelijk gebied ontweken dan in de voorlaatste plannen stonden. Dat biedt goede kans op een breder draagvlak en acceptatie van de inwoners van de noordelijke en oostelijke provincies.
Het besluit tot openstelling wordt overigens door de Tweede kamer genomen. Niettemin gebeurt dit in nauw overleg met Gedeputeerde en daarmee met Provinciale Staten van de betrokken provincies. De ChristenUnie van Overijssel is blij met de interventie van Eppo Bruins, die daarmee een duidelijke stap zette richting de coalitiepartners en de oppositie in de Tweede kamer. Hij liet daar ook duidelijk mee zien dat hij naar de geuite bezwaren van de politiek en belangengroepen, tijdens zijn laatste werkbezoek hierover in de provincies, had geluisterd. Wellicht heeft dit kunnen leiden naar een genuanceerdere opstelling van het kabinet. Hopelijk leidt dit uiteindelijk ook naar een betere acceptatie en vertrouwen van diegenen die zich zeer betrokken voelen tot dit onderwerp.

Labels
Ommen
Overijssel
Zwartewaterland

« Terug