Lachgas is geen lachertje

Lachgas.jpgwoensdag 11 maart 2020 19:40

De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 10 maart 2020, mede door GroenLinks, de CPB en PVDA, een motie ingediend over lachgas. Waarom we dat hebben gedaan, kunt u lezen in onze bijdrage bij de indiening van de motie. De motie is op één zetel na door de gehele raad omarmt.

Voorzitter,
Ik heb wat meegenomen. Een aantal lege lachgaspatronen. Deze lagen als zwerfafval naast een speeltuin in Steenwijk. Ik wil het vandaag niet hebben over het milieu-effect van deze patronen in de natuur. Onze zorgen zijn op dit moment gerelateerd aan de gezondheid en veiligheid van onze jongeren en onze verantwoordelijkheid om het gebruik van lachgas te ontmoedigen door het nemen van de maatregelen en het geven van voorlichting.
In de afgelopen periode hebben diverse organisaties aan de bel getrokken bij de overheid: oa. het trimbos-instituut en de nationale politie. Niet de minste dus. Onze eigen burgemeester is al een paar keer in de krant geweest om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Ook diverse evenementenorganisaties laten het gebruik van lachgas op het evenemententerrein opnemen als verbod in de huisregels. Blijkbaar doet lachgas iets met de gebruiker, waar de evenementen in dit geval last van hebben.
Ook de commissie die onderzoek doet naar nieuwe soorten drugs heeft een rapport opgeleverd. De belangrijkste conclusie: er moet iets gedaan worden aan het onschuldige imago van lachgas. Want het is geen lachertje!
Lachgas heeft een onschuldig en vrolijk imago uiteenlopende leeftijden, etnische achtergronden en opleidingsniveau, maar het gebruik concentreert zich onder jongeren en jongvolwassenen. Alleen de naam lachgas al! De meesten zien het niet als echte drugs en vinden dat er nauwelijks risico’s zijn. Het feit dat het gewoon in de winkel verkrijgbaar kan zijn en het niet onder drugs valt maar onder ‘waren’, draagt aan dat imago bij. Uit onderzoek blijkt dat het risico op acute gezondheidsincidenten weliswaar gering is maar negatieve effecten op de gezondheid op de kortere en langere termijn wel degelijk voorkomen. En dan hebben we het nog niet eens over de combinatie van alcohol en lachgas.
De drugsbeoordelingscommissie CAM heeft het advies afgeven om te kijken of er een verbod op recreatief gebruik van lachgas kan komen. Ook zijn ze op het ministerie aan het onderzoeken of lachgas op de opiatenlijst moet komen. Dit lijkt echter nog niet op korte termijn aan de orde te zijn.
Maar al deze signalen maken toch wel goed duidelijk dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om lachgas. We willen toch dat onze jongeren en jongvolwassenen gezond en veilig opgroeien? En dat ongelukken en excessen worden voorkomen? En daarom heeft de CU een motie opgesteld die zich wat ons betreft concentreert op voorlichting en preventieve maatregelen. Maar ook nog op een aantal verantwoordelijkheden die de gemeente ook kan nemen om gebruik van lachgas te ontmoedigen. We zijn blij dat GroenLinks, de CPB en de PVDA deze motie met ons mee willen indienen.
Ik wil graag de motie voorlezen en hoop dat u met ons het signaal wilt afgeven dat lachgas niet onschuldig is. Maar als we dat zeggen dat we ook maatregelen moeten nemen. Laten we een krachtig signaal hierover afgeven. En hierover ook in gesprek gaan met al onze partners hierin: GGD, Socaal Werk de Kop, Tactus, de horeca-ondernemers, de evenementenorganisaties, de scholen.
De motie verzoekt het college:
1. In de nog op te stellen gezondheidsnota ook aandacht te schenken aan preventie / voorlichting over lachgas en hierbij aan te sluiten bij bestaande onderdelen, zoals voorlichting door GGD, Tactus en de inzet van jongerenwerkers.
2. Om  evenementen organisaties te stimuleren om in de huisregels van het evenement een verbod op gebruik van lachgas op te nemen.
3. Met horeca-ondernemers in gesprek te gaan voor het maken van afspraken in het nog op te stellen horeca-convenant om het gebruik van lachgas niet toe te staan in de eigen horeca-onderneming.
4. Handhavend op te treden als horeca-ondernemers zelf lachgas gaan verkopen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Lachgas is geen lachertje'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.