Lelystad Airport; eerst herindeling van het luchtruim, dan pas in gebruik nemen!

Lelystad Airportwoensdag 04 oktober 2017

Zoals u in de kranten hebt kunnen lezen, is het plan van de nationale overheid om vanaf 1 april 2019 Lelystad Airport te gaan gebruiken voor een deel van de vakantievluchten die nu vanaf Schiphol vertrekken. Het plan is bedacht omdat Schiphol tegen zijn grenzen aanloopt. Men vindt het belangrijk voor onze nationale economie dat Schiphol als belangrijke luchthaven moet kunnen blijven groeien. Tot 2023 gaat het in Lelystad om 10.000 vluchten per jaar. Daarna zou Lelystad mogen doorgroeien naar maximaal 45.000 vluchten per jaar.

Wat betekent dit? Volgens officiële informatie van de rijksoverheid, betekent 10.000 vliegbewegingen per jaar, dat er per dag 15 vliegtuigen vertrekken vanaf Lelystad en vijftien vliegtuigen landen. Boven Steenwijkerland is een aanvliegroute gepland. Vliegtuigen die uit het noordoosten komen, dalen tot ongeveer 1800 meter bij Steenwijk. Na Steenwijk vliegen ze richting Blokzijl, langs Vollenhove en verder naar Lelystad. Tussen Steenwijk en Blokzijl blijven de vliegtuigen op 1800 meter hoogte om daarna richting Ens, in de Noordoost polder, verder te dalen naar 900 meter. Volgens verwachting komen de meeste vliegtuigen niet uit het noordoosten, maar uit het zuidwesten. Vliegtuigen uit het zuidwesten komen niet over Steenwijkerland. De verwachting is dan ook dat er de eerste jaren twee a drie vliegtuigen per dag hun daling zullen inzetten boven Steenwijkerland. Na herindeling van het luchtruim (nu gepland voor 2023) zal dat aantal toenemen, maar zullen de vliegtuigen naar verwachting hoger kunnen vliegen. Zover de informatie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

De vliegroute, de zogenaamde B+ variant die deels over Steenwijkerland gaat, is al in 2015 vastgesteld! Dit naar aanleiding van een advies van de ‘Alderstafel’. Aan die Alderstafel hebben veel partijen en organisaties met elkaar vergaderd en een voorkeursvliegroute bedacht. Echter, wat veel boosheid en frustratie losmaakt bij gemeenten, zoals Steenwijkerland, is dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd en al helemaal niet zijn betrokken bij de eerdere besluitvorming over de vliegroutes. Datzelfde gevoel hebben veel inwoners en ondernemers. Ook zijn er geen verslagen gemaakt van wat er besproken is aan de Alderstafel zodat controle onmogelijk is.

Daarnaast is er boosheid over het feit dat de vliegroutes eerst zijn vastgesteld en dat pas later een herziening van het hele luchtruim zal plaatsvinden. Als de herziening van het luchtruim eerst was gedaan, waren er misschien andere vliegroutes gekozen of zouden vliegtuigen waarschijnlijk hoger kunnen vliegen en dus minder overlast geven. Juist in een gemeente als Steenwijkerland, waar natuur en stilte tot de kernkwaliteiten behoren, is dat een zorg. Ook van de ChristenUnie.

Wat vindt de ChristenUnie in Steenwijkerland. Wij vinden het begrijpelijk dat gezocht wordt naar manieren waarop onze nationale luchthaven kan blijven groeien. Dat een keuze gemaakt is om vliegveld Lelystad aan te wijzen als luchthaven voor een deel van het vakantieverkeer, kunnen we ook volgen. Dat dat enige hinder voor omwonenden en omliggende gemeenten met zich meebrengt, is onvermijdelijk. Echter, naar onze mening zou de nationale overheid ernaar moeten streven om de hinder van vliegveld Lelystad zoveel mogelijk te beperken. De juiste volgorde had moeten zijn: eerst de herindeling van het luchtruim, daarna vaststellen van de vliegroutes en dan pas ingebruikname van Lelystad voor deze extra vluchten. Nog steeds kan de nationale overheid ervoor kiezen om vliegveld Lelystad pas te gaan gebruiken voor de vakantievluchten, nadat de herziening van het luchtruim is afgerond. Schiphol heeft zelf in een recent rapport berekend dat ze nog door kan groeien omdat er minder hinder is rondom Schiphol dan eerder werd gedacht. Dus wat de ChristenUnie in Steenwijkerland betreft: zorg eerst voor een herindeling van het luchtruim, bepaal dan de optimale vliegroutes samen met inwoners, gemeenten en andere betrokkenen, zorg dat de hinder zo klein mogelijk is (hoe hoger vliegen, hoe beter) en ga dan pas vliegen vanaf Airport Lelystad.

Uiteraard laten wij onze mening ook horen aan onze Statenfractie in de provincie Overijssel en aan de Tweede Kamer fractie.

Marcel Scheringa, Fractievoorzitter ChristenUnie Steenwijkerland

« Terug

Reacties op 'Lelystad Airport; eerst herindeling van het luchtruim, dan pas in gebruik nemen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.