Welkom op de website van de ChristenUnie Steenwijkerland


Welkom bij de ChristenUnie Steenwijkerland. Op deze site treft u informatie over het werk dat door de ChristenUnie fractie in de gemeenteraad wordt verricht. Dit werk doen wij uit onze christelijke overtuiging, als volgers van Jezus Christus, dat wij zorg hebben te dragen voor onze medemens en de schepping. Op deze manier geven wij invulling aan een bloeiende en sociale maatschappij in een duurzame omgeving, waarin de overheid zorgt voor veiligheid en de zwakkere mens beschermt.

 

Laatste nieuws

Nieuws met label 'Moties en Amendementen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Duidelijke brieven in Steenwijkerland!

vraagtekens.jpgwoensdag 06 november 2019 19:35 Voor veel mensen zijn brieven van de gemeente Steenwijkerland moeilijk te lezen. Wij hebben de wethouder gevraagd dit snel te veranderen. Ze kan hierbij geholpen worden door de Direct Duidelijk-Brigade. Dit is een groep mensen die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overheden gaat helpen om brieven en teksten op websites te verbeteren. We hebben de wethouder gevraagd zich aan te sluiten bij de Direct Duidelijk-Brigade.
De hele raad van Steenwijkerland was het hier mee eens en besloot om voor ons voorstel te stemmen. lees verder
Labels
Moties en Amendementen

Bezuinigingen op het Mantelzorgcompliment teruggedraaid

2 Euromunt.jpgvrijdag 12 juli 2019 09:15 In de Perspectiefnota werd voorgesteld om het bedrag voor het Mantelzorgcompliment met de helft te verminderen. Voor de CU zijn mantelzorgers van onschatbare waarde. Ze verdienen onze waardering. ... lees verder
Labels
Moties en Amendementen

Steenwijkerland gaat een visie ontwikkelen op religieus erfgoed!

Kerk in landschap.jpgdinsdag 20 november 2018 19:49 In onze gemeente staan veel religieuze gebouwen. Deze gebouwen kunnen van grote culturele en historische waarde zijn. Een deel van deze gebouwen is aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument. ... lees verder
Labels
2018
Moties en Amendementen

Motie aangenomen: Onderzoek naar Blijverslening

Wonenvrijdag 07 juli 2017 14:12 Ouderen willen langer zelfstandig wonen en ook het beleid van de gemeente is hierop gericht. Om dit te kunnen doen, zijn er vaak kleine ingrepen aan een woning nodig, zoals een veilige douche of een slaapkamer op de begane grond. Veel ouderen hebben wel een vermogen maar dit zit vaak vast in het huis. lees verder
Labels
Moties en Amendementen

Motie aangenomen: Tegemoetkoming Chronisch Zieken 2017 en verder

Euros als pillen.jpgvrijdag 07 juli 2017 14:02 De gemeente heeft geld van het Rijk gekregen voor financiƫle ondersteuning van chronisch zieken. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft de gemeente een regeling vastgesteld waarbij alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering. lees verder
Labels
Moties en Amendementen

Schriftelijke vragen over collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen kopie

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het voortbestaan van de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Daarom hebben wij het college hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft in haar beantwoording aangegeven dat er geen signalen zijn dat dit ook in onze gemeente speelt. Hier zijn we blij om. Dat betekent dat de 371 inwoners die nu gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering zich geen zorgen hoeven te maken.