Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Halverwege het jaar 2020. Een zomergroet!

De ChristenUnie is op zoek naar versterking

Door het vertrek van Niels Benus als burgerraadslid is de ChristenUnie op zoek naar versterking.
Lees verder

Algemene beschouwing - Het Hernieuwd Perspectief

Op dinsdag 23 juni sprak de raad over Het Hernieuwde Perspectief. Een hernieuwd perspectief: de coronacrisis, maar ook de financiële situatie van de gemeente vragen om het maken van nieuwe keuzes, het heroverwegen van de oude ambities. De adviezen aan het college over deze heroverweging zijn door Jantina Drijfhout verwoord in een algemene beschouwing.
Lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn.
Lees verder

PIP - Bijdrage van Henk Boxum in de Politiek Markt, dinsdag 19 mei 2020

In de politieke markt van 19 mei bespraken we het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Wieden-Weerribben. Dit is een nieuw bestemmingsplan voor een deel van ons Natura 2000-gebied. Een inpassingsplan met grote gevolgen voor de gebieden Muggenbeet, verbindingszone naar Vollenhovermeer en gebied Duinweg en uiteindelijk ook voor de gebieden waar nog een PIP voor gemaakt moet worden. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het maken van dit PIP. Onze zorgen bestaan uit drie hoofdpunten.
Lees verder

Waterlelie

Zo heet het landelijk netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders. Ja, u mag lachen; dat deed ik ook toen ik het voor het eerst hoorde. Da’s toch niet meer van deze eeuw. Maar jawel hoor, en het is nog een leuke club ook! Het netwerk telt zo’n 170 ‘lelies’: uit ‘Noorderzijlvest’ en ‘Scheldestromen’, uit ‘Amstel, Gooi En Vecht’ en ‘De Dommel’ en nog 17 andere waterschappen. Halfjaarlijks zoeken we elkaar op. Iedere keer in een ander waterschap. Dit voorjaar zou het de 40e keer zijn. En wel bij ‘ons’ waterschap Drents Overijsselse Delta.
Lees verder

Rietsector kan rekenen op extra vergoeding

De ChristenUnie Overijssel vraagt al langere tijd aandacht voor de rietsector in de Weerribben-Wieden. In december heeft de fractie een motie ingediend waarin werd verzocht om compensatie van de lagere vergoeding voor het beheer van veenmosrietlanden. Deze motie is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit resulteert in een hogere vergoeding voor het beheer.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts