Verkiezingsprogramma 2018-2022

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Als betrouwbare christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente.

Als christenen in de politiek beseffen we dat we daarbij afhankelijk zijn van de zegen van God. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd gaan wij uit van wat de Bijbel, als Gods Woord, ons te zeggen heeft. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst. Dat motiveert ons om ons in te zetten.

We voelen ons onder andere aangesproken door wat er staat in Jeremia 29:7 “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”. Dit hebben we verwerkt in de titel van ons verkiezingsprogramma.
Het verkiezingsprogramma is beperkt in omvang en ook niet af. Niet omdat we te weinig tijd hebben gehad en ook niet omdat we het onderling niet eens konden worden. Het is een bewuste keuze omdat we van mening zijn dat niet langer de gemeenteraad vanuit de raadszaal bepaalt wat er precies moet gebeuren in Steenwijkerland. Nee, de gemeenteraad moet steeds meer samenwerken met verschillende partijen in de samenleving en zo plannen ontwikkelen en uitvoeren. We zijn op elkaar aangewezen. Dat zien we als een positieve ontwikkeling.

Toch maakt de ChristenUnie wel keuzes en geven we richting. Dat doen we vanuit waarden waarbij de liefde voor God en de naaste, onze medemens, centraal staan. Omzien naar elkaar hoort daarbij en ook dat we verantwoord omgaan met de schepping. Er is veel meer te zeggen over onze uitgangspunten en wat die in de praktijk betekenen. Daar kunt u in het verkiezingsprogramma meer over lezen.

We zien uit naar de verkiezingen en de komende vier jaar en vragen u:

Doe met ons mee.
Stem op de ChristenUnie voor de BLOEI van Steenwijkerland.