burgerraadslid

Door: Jantina Drijfhout

Op 7 oktober 2014 ben ik beëdigd als burgerraadslid voor de ChristenUnie Steenwijkerland. De functie van burgerraadslid is een nieuwe functie bedoeld ter ondersteuning bij het politieke werk in de gemeente Steenwijkerland. Net als de raadsleden mag ik de standpunten van de ChristenUnie uiteen zetten tijdens de Politieke Markt (voorheen commissievergadering).

De deelname aan raadsvergaderingen blijft uiteraard voorbehouden aan de verkozen raadsleden. Ik mag namens de ChristenUnie aanwezig zijn bij informatiebijeenkomsten en kan ook de partij vertegenwoordigen als ze uitgenodigd wordt door bijvoorbeeld maatschappelijke of belangenorganisaties.

De burgemeester vatte de functie van burgerraadsleden tijdens de beëdiging als volgt samen: burgerraadsleden zijn extra hoofden, handen en harten bij het politieke werk binnen de fracties.

Ik kijk uit naar een nog intensievere samenwerking met beide fractieleden. En ik wil in mijn functie van burgerraadslid het christelijke geluid in de politiek van de gemeente Steenwijkerland laten horen. “Zo waarlijk helpe mij, God Almachtig.”