Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief Juli 2016

Van het bestuur

Beste lezer,

We zijn halverwege het jaar. De (school-) vakanties staan voor de deur. Misschien ook uw vakantie. Of niet, thuis blijven als wens, als noodzaak of omdat het niet anders kan, in alle gevallen wensen we u een goede zomerperiode toe!

En voor wie kan, zoek elkaar ook op deze zomer. Juist ook de thuisblijvers.

Waar heeft de fractie zich kunnen tonen. Genoeg persberichten.
Van het waterschap dit keer geen bericht, al zijn ze druk geweest!
Het bestuur pakt na de zomer de voorbereidingen voor de verkiezingen op.

Namens het bestuur en de fractie,

Pieter Jan Hummelen

Opmerkingen bij de Perspectiefnota

Op 5 juli 2016 stond de Perspectiefnota van de gemeente Steenwijkerland op de agenda. Dit is een vooruitblik op de komende jaren, zowel financieel als inhoudelijk. De voorgaande jaren zijn we tegen de plannen van het College geweest, omdat we vonden dat er te veel in STENEN en te weinig in MENSEN werd geinvesteerd. Dit jaar zien we veel verbeteringen en kunnen we instemmen met de plannen. Wel hebben we extra aandacht gevraagd voor ZORGVERNIEUWING, voor MENSEN met BEPERKINGEN, voor de compensatie voor CHRONISCH ZIEKEN die nog steeds niet is geregeld en voor bewustwording en terugdringen van ALCOHOLGEBRUIK onder jongeren. Lees hier de letterlijke tekst:
Lees verder

Pleegzorg, een supergewoon onderwerp?

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp en dus ook voor de pleegzorg. Persoonlijk heb ik iets met het onderwerp pleegzorg: sinds twee jaar zijn wij als gezin ‘beschikbaar’ als crisisopvanggezin voor pleegkinderen. We hebben tot nu toe twee keer een plaatsing gehad, de eerste keer tien maanden en de tweede keer negen maanden. Crisisopvang betekent dat je elk moment kan worden gebeld met de vraag of je een kind kunt opvangen totdat er meer duidelijkheid is over de situatie en het kind weer terug kan naar de ouder(s) of naar een pleeggezin dat beschikbaar is voor langdurige pleegzorg. Tussen dat telefoontje en de deurbel zit vaak maar een paar uur en de informatie over het kind is meestal op dat moment nog heel beperkt.
Lees verder

Een motie van NIX

De ChristenUnie heeft tijdens de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend met de titel: Een motie van NIX. De motie vraagt aandacht voor bewust alcoholbeleid in sportkantines. De motie kreeg helaas, naast de PVDA, onvoldoende steun van de andere partijen.
Lees verder

Komt die er? Het proeflokaal?

Hey, niet denken dat het over de horeca gaat. De NIX campanage staat.
Nee, het gaat hier om "proeven aan de lokale politiek". Het Proeflokaal; een korte cursus om nieuwe mensen te betrekken bij de lokale politiek en zo de afdeling te versterken.

Lees verder
 
 

De thema's van de fractie

 
       
 
 

Marcel Scheringa:

 • Zorg
   - WMO
   - Ouderen

 • Inkomen
   - minima beleid
   - armoede beleid

 

Sietze van Hemmen:

 • Jeugdhulp, specifiek pleegzorg
 • Ruimtelijke Ordening
 

Jantina Drijfhout:

 • Werk

 • Jongeren en Gezondheid

 • Nog een zijpaadje, duurzaamheid.

 
 
 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts