Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Terugkijkend op 2018 ....

2018 .... het zit er op!

Wat blijft er "hangen" ?

Vanuit de lokale politiek is toch de inschatting dat "de verkiezingen" van de gemeenteraad in 2018 ons belangrijkste punt was.

Met als resultaat de deelname aan het college!
Daar zijn we dankbaar voor.

 

Lelystad Airport

Het Tweede kamerlid van de ChristenUnie Eppo Bruins heeft eerder betoogd dat er een zorgvuldig onderzoek moet komen naar de vlieghoogtes en de geluidshinder voordat definitief het besluit tot openstelling van het vliegveld Lelystad wordt genomen. Hij wil eerst kennis hebben van het totale eindbeeld. Dus ook van de uitbreiding van de vluchtbewegingen, als het hogere luchtruim is geopend.
Lees verder

Mantelzorgers in de bloemetjes gezet!

Al een aantal jaren reikt de ChristenUnie in de week van de mantelzorg een aantal mantelzorgboeketjes uit. Negentien namen van mantelzorgers zijn door kinderen, buren, collega’s of vrienden na een oproep aan de ChristenUnie doorgegeven. Zes van hen zijn door de ChristenUnie in de bloemetjes gezet.
Lees verder

Natura 2000

Met ons Nationaal Park Weerribben-Wieden (WW) en het gebied rond het Zwarte Water heeft onze gemeente 3 natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. Henk Boxum maakt zich namens de ChristenUnie ...
Lees verder

Komt het natuurlandschap in nationaal park de Weerribben-Wieden in gevaar?

Ja, zeggen de mannen die nu zorg dragen voor de instandhouding van het rietlandschap. “Als het niet verandert wordt het gewoon een bos”. De fracties van de ChristenUnie Steenwijkerland en de ChristenUnie Overijssel waren op bezoek bij de vertegenwoordigers van de 320 riettelers die in het gebied al vele jaren actief zijn om het karakteristieke natuurlandschap in stand te houden. Ze zijn bezorgd maar ook strijdlustig en dat is niet voor niets! De riettelers gaven een overzicht van de problemen die er spelen.
Lees verder

De algemene beschouwingen in de Steenwijkerlandse politieke arena ....

Tijdens de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie aangegeven zich erg te herkennen in de aangegeven prioriteiten in de begroting. Ook heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor een paar nieuwe onderwerpen. Een samenvatting van de algemene beschouwingen.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts