Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief April 2016

Van het bestuur

Beste lezer,

De eerste vier maanden van 2016 zijn geweest.

Opnieuw tijd om terug te kijken!

Wat heeft de fractie zich kunnen tonen. Genoeg persberichten.
Ook het waterschap heeft nieuws: een fusie!
Vanuit het bestuur schrijven we over de voorjaarsvergadering.

Namens het bestuur en de fractie,

Pieter Jan Hummelen

ChristenUnie wil niet dat kleine scholen worden ontmoedigd

Tijdens de Politieke Markt op 15 maart is de “Aanzet tot een Visie op Onderwijshuisvesting” van het college van B&W besproken. Het college heeft een dozijn uitgangspunten opgesteld en wil op basis hiervan een “Visie op Onderwijshuisvesting” maken. Het college geeft aan dat kleine scholen ongewenst zijn. De ChristenUnie is het hier absoluut niet mee eens!
Lees verder

ChristenUnie stelt vragen over jeugdhulp-pgb

De ChristenUnie is bezorgd over de vraag of het beleid van Steenwijkerland ten aanzien van het inhuren van familieleden middels pgb niet te streng is en vraagt zich af of er mensen in de problemen zijn gekomen.
Lees verder

BLOG: IkPAS – 30 dagen geen alcohol

De fractie van de ChristenUnie deed mee! In maart heb ik, samen met Marcel Scheringa en Sietze van Hemmen, meegedaan aan de landelijke actie IkPas. IkPas is een uitdaging voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met je doet. De initiatiefnemers van IkPas zijn de gezamenlijke GGD’en en instellingen voor verslavingszorg in Nederland, het Trimbos Instituut en de Hogeschool Windesheim.
Lees verder

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Wij zijn nu één organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water.

Algemeen bestuur (AB)
Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit 29 leden. 21 leden zijn gekozen door de inwoners uit ons gebied. Zij vertegenwoordigen 7 partijen. De overige 8 zetels zijn geborgde zetels. Die vertegenwoordigen de categorieën 'Ongebouwd' (4 zetels), 'Bedrijven'  (3 zetels) en 'Natuurterreinen' (1 zetel). De vertegenwoordigers van de geborgde categorieën worden aangewezen door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Arend Bouwmeester, Herman Odink en Remmie Winters zitten namens de ChristenUnie in het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur (DB)
De leden uit het algemeen bestuur kiezen uit hun midden leden voor het dagelijks bestuur (DB). Zij dragen zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de algemeen bestuursbesluiten. Het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta bestaat uit vijf leden en de voorzitter.

Vanuit de ChristenUnie zit Herman Odink in het dagelijks bestuur.

Coalitieakkoord
Dit is het coalitieakkoord 2016-2019 van de fracties Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, VVD en Ongebouwd. Dit akkoord weerspiegelt op hoofdlijnen de bestuurlijke ambities en onze accenten. Het toont onze identiteit en de strategische waarden die we als Dagelijks Bestuur willen hanteren in onze werkwijze, bij het maken van onze afwegingen en in onze besluitvorming.

Lees meer
 
 

De thema's van de fractie

 
       
 
 

Marcel Scheringa:

 • Zorg
   - WMO
   - Ouderen

 • Inkomen
   - minima beleid
   - armoede beleid

 

Sietze van Hemmen:

 • Jeugdhulp, specifiek pleegzorg
 • Ruimtelijke Ordening
 

Jantina Drijfhout:

 • Werk

 • Jongeren en Gezondheid

 • Nog een zijpaadje, duurzaamheid.

 
 
 

ChristenUnie doet “sociale klus” via Stichting Present

Fractie- en bestuursleden van de ChristenUnie Steenwijkerland zijn op zaterdag 16 januari, samen met bewoners van Haagswold in Steenwijk, op stap geweest. Eerst samen eten en daarna een middag bowlen. Een en ander was geregeld door Stichting Present. Iedereen was na afloop blij en enthousiast.
Lees verder

Bestuur: Terugblik ledenvergadering.

Tijdens de ledenvergadering (10 maart 2016) zijn een aantal standaard zaken besproken: financien, verslagen, bijpraten.

Tevens is er een statuten wijziging afgehandeld, waardoor de verhouding tussen lokaal en landelijk iets veranderd.

Mocht u de stukken van de vergadering wensen te ontvangen, neem dan contact op met het bestuur.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts