Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief Juli 2016

Van het bestuur

Beste lezer,

Het jaar 2017 is ruim een maand oud.De eerste goede voornemens zijn vast al uitgevoerd. Of je hikt er tegen aan. In beide gevallen, zorg dat er positieve energie uit gehaald kan worden!

Politiek gebeurt er van alles. Zowel in de laatste weken van 2016 als in de eerste weken van 2017.

Waar heeft de fractie zich kunnen tonen. Genoeg persberichten.
Van het waterschap dit keer een bericht over duurzaamheid!
Het bestuur heeft de voorbereidingen voor de verkiezingen opgepakt.
En wel twee verkiezingen:

- de tweede kamer op woensdag 15 maart 2017 (#TK2017)
- voor de gemeente raad op maart 2018 (#GR2018)

Namens het bestuur en de fractie,

Pieter Jan Hummelen

Tweede kamer verkiezingen

Op de website van de ChristenUnie tweede kamer verkiezingen staat veel informatie.
Onder andere het verkiezingsprogamma. En dat als samenvatting, compleet, eenvoudige taal, in gebaren taal en nu ook in het Fries!

De inleiding van het verkiezingsprogramma:

De ChristenUnie kiest voor de toekomst: een gezonde, groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs.
Wij kiezen voor open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ook op de arbeidsmarkt, en een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel.
Wij willen een land waar de kwaliteit van water, lucht, bomen en natuur vooruit gaat.
Wij komen op voor de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs. Een land waarin iedereen meetelt en meedoet, ook mensen die zorg nodig hebben.

Lees verder

Bedankt, ik word er stil van…

Mantelzorg, ik ben er gewoon ingerold”, en ”natuurlijk zorg ik voor mijn vrouw. Met liefde en al jaren”. Zomaar een paar uitspraken van enkele van de mantelzorgers die deze week een bloemetje kregen van de ChristenUnie in Steenwijkerland.
Lees verder

Waterschap: Verduurzamen! Ook in 2018

Het waterschap heeft als  beleidskader DuurzaamDOEN vastgesteld.
Er zijn vier elementen in dit beleidskader:

1. Balans in drie P's.
People, Planet and Prosperity, of te wel mensen, de planeet en welvaart.

2. Duurzaam Inclusief
Bij alles wat gedaan moet worden vanuit het waterschap gelijk kijken of het duurzaam / duurzamer kan. Beschikbare kansen gelijk benutten: "duurzaamheidswinst realiseren".

3. Energie neutraliteit
Voor afvalwaterzuivering en het watersysteem zijn specifieke doelstellingen om energie (terug-) winning te realiseren. Grondstoffenwinning uit afvalwater en verwerken van maaisel van de slootkanten.

4. Binnen het grotere geheel
Het beleidskader DuurzaamDoen past binnen de grotere koers van het waterschap.

Nu concreet?!
Om nu uitvoering aan dit beleid te gaan geven zullen de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen. Ook de ChristenUnie heeft aangedrongen dit voorvarend op te pakken.
Begin 2017 heeft het algemeen bestuur besloten de voorbereidingen te laten starten en dan meeliften  op de mogelijke subsidie in de eerste helft van dit jaar 

Remmie Winters

ChristenUnie maakt zich sterk voor chronisch zieken.

In november 2016 heeft de ChristenUnie samen met het CDA ervoor gezorgd dat geld uit 2015! dat bedoeld was voor chronisch zieken, niet naar de Algemene Reserve van de gemeente zou gaan, maar met terugwerkende kracht toch nog beschikbaar komt voor de chronisch zieken. het College beloofde om met een voorstel voor een regeling naar de gemeenteraad te komen. Tot onze grote schrik heeft het College zonder de raad te vragen om advies, het geld nu beschikbaar gesteld als onderdeel van onze minimaregelingen ter compensatie van het eigen risico in de zorg.
Lees verder

ChristenUnie is boos op College en coalitie over de sociale dienst en NoordWestGroep

Tijdens de Politieke Markt van 29 november was er erg veel kritiek geuit op de IGSD, de intergemeentelijke sociale dienst die we samen met de gemeente Westerveld hebben, en de NoordWestGroep, onze sociale werkplaats. De kritiek ging over het niet halen van de doelen ondanks extra investeringen in 2016. De ChristenUnie miste toen een College dat opstond om de IGSD - NWG te verdedigen, want er is veel goeds gebeurd. Tijdens de raadsvergadering van 13 december hebben wij het opgenomen voor de IGSD-NWG. Zie hieronder onze bijdrage.
Lees verder

Motie: Zonne-energie met beleid (CU, PvdA, D66)

Voorstel nr. : 2016/88 Motie: zonne-energie met beleid De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 8 november 2016
Lees verder
 
 

De thema's van de fractie

 
       
 
 

Marcel Scheringa:

 • Zorg
   - WMO
   - Ouderen

 • Inkomen
   - minima beleid
   - armoede beleid

 

Sietze van Hemmen:

 • Jeugdhulp, specifiek pleegzorg
 • Ruimtelijke Ordening
 

Jantina Drijfhout:

 • Werk

 • Jongeren en Gezondheid

 • Duurzaamheid.

 
 
 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts