Fractieblog

Fractieleden van de ChristenUnie Steenwijkerland houden op deze site een blog bij. In dit blog kunt u over hun schouders meekijken naar de werkzaamheden van de ChristenUnie-fractie van Steenwijkerland.

(Huidige blog wordt geschreven door Marcel Scheringa. Tot oktober 2012 waren de blogs van de hand van Hugo Belder.)


ChristenUnie zegt JA tegen ‘t PuzzelsTuk

Puzzelstuk_JA_CUvrijdag 23 februari 2018 Via de media heeft Marjon Otten, namens de ouderraad van basisschool ‘t PuzzelsTuk in Tuk, gevraagd om duidelijkheid van de politiek in Steenwijkerland: mag ’t PuzzelsTuk in Tuk blijven of moet ze verhuizen naar School B in Steenwijk? “De ChristenUnie wil die duidelijkheid geven en vindt dat er huisvesting voor ’t PuzzelsTuk moet komen in Tuk. Dus een verhuizing naar het gebouw van School B in Steenwijk, is wat de ChristenUnie betreft niet meer aan de orde”, aldus Jantina Drijfhout, de nummer 2 op de kieslijst van de ChristenUnie. Daarom hebben we ons JA aangeboden aan Marjon Otten van de ouderraad, Alien Bisschop van Plaatselijk Belang Tuk en Martine Linnemans, een betrokken ouder. lees verder

ChristenUnie overhandigt Manifest Ouderen Waardevol aan Seniorenplatform Steenwijkerland

IMG_5095 (2)woensdag 14 februari 2018 De ChristenUnie vindt het hoog tijd dat er in het gemeentelijk beleid van Steenwijkerland speciaal aandacht komt voor de groeiende groep ouderen. De samenstelling van de bevolking in Steenwijkerland verandert in snel tempo. Over een paar jaar is 25% van de inwoners 65 jaar of ouder. Nog eens 10 jaar later is dat opgelopen tot bijna 30%. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen nu en in de toekomst prettig ouder kunnen worden in Steenwijkerland? lees verder

Oproep om bij het carbidschieten op oudejaarsdag rekening te houden met een stukje zondagsrust.

carbidwoensdag 20 december 2017 De ChristenUnie heeft opgeroepen aan iedereen die op oudejaarsdag van plan is om carbid te schieten, om rekening te houden met een stukje zondagsrust. Dit jaar val oudejaarsdag namelijk op een zondag. lees verder

Gedachten bij de Programmabegroting 2018-2021

2017-begrotings-stukkenwoensdag 08 november 2017 Op 7 november hebben we de laatste programmabegroting van het zittende college besproken en aangenomen. Als ChristenUnie hebben we deze keer vóór de begroting gestemd. Dat neemt niet weg dat we vinden dat het college onvoldoende daadkracht heeft getoond, bijvoorbeeld als het gaat om werk en om duurzaamheid. En opnieuw hebben we gevraagd om een betere regeling voor financiële tegemoetkoming chronisch zieken. Goede nieuws is: die komt er ook. lees verder

Lelystad Airport; eerst herindeling van het luchtruim, dan pas in gebruik nemen!

Lelystad Airportwoensdag 04 oktober 2017 Zoals u in de kranten hebt kunnen lezen, is het plan van de nationale overheid om vanaf 1 april 2019 Lelystad Airport te gaan gebruiken voor een deel van de vakantievluchten die nu vanaf Schiphol vertrekken. Het plan is bedacht omdat Schiphol tegen zijn grenzen aanloopt. Men vindt het belangrijk voor onze nationale economie dat Schiphol als belangrijke luchthaven moet kunnen blijven groeien. Tot 2023 gaat het in Lelystad om 10.000 vluchten per jaar. Daarna zou Lelystad mogen doorgroeien naar maximaal 45.000 vluchten per jaar. lees verder

Blogarchief

Archief > 2021

Geen berichten gevonden